Održan prvi krug kontinuiranih medicinskih edukacija u okviru projekta Palijativno zbrinjavanje u Srbiji

U organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd u toku oktobra održana su tri kursa na temu palijativnog zbrinjavanja u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Palijativno zbrinjavanje u Srbiji“. Kursevi su namenji lekarima, medicinskim sestrama/tehničarima i zdravstvenim saradnicima.

Serija kurseva započeta je kursom pod nazivom „Terapijski pristupi pacijentima na palijativnom zbrinjavanju“, koji je održan 1. oktobra. Drugi kurs pod nazivom „Organizacija palijativnog zbrinjavanja i specifičnosti komunikacije sa pacijentima na palijativnom zbrinjavanju“ održan je 7. oktobra, a treći, „Palijativna nega kao profesionalni izazov u radu medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, namenjen medicinskim sestrama/tehničarima, održan je 9. oktobra.

Prvim krugom edukacija obuhvaćeno je ukupno 68 zdravstvenih radnika iz domova zdravlja, zavoda primarne zdravstvene zaštite i bolnica u Beogradu, a pozivu su se odazvali i predstavnici Crvenog krsta.

Teme o terapijskim postupcima za ublažavanje bola i patnje, urgentnim stanjima u okviru palijativnog zbrinjavanja, psihijatrijskim poremećajima, palijativnm zbrinjavanju starih lica i obolelih od hronične obstruktivne bolesti pluća su od strane učesnika prepoznate kao korisne i aktuelne. Saopštavanje loših vesti, empatija, komunikacija sa starima i pacijentima obolelim od malignih bolesti, značaju vere kod pacijenata koji pokazuju interesovanje za nju, teme su drugog kursa na kome su polaznici i praktično provežbali stečena znanja. Predavanja i diskusija na temu organizacije palijativnog zbrinjavanja i kućnog lečenja kroz primere dobre prakse kod nas i u svetu ukazuju na aktuelnost ove teme i potrebu za daljim unapređenjem ovog vida zdravstvene zaštite. Uloga medicinske setre/tehničara u timu za palijativno zbrinjavanje podrazumeva procenu potreba pacijenata i porodice, pripremu plana i pružanje zdravstvene nege i sestrinskih intervencija obolelom i porodici, a kurs sa ovim temama je po ocenama učesnika neophodan za dalje unapređenje palijativnog zbrinjavanja.

 

Kursevi će biti održani i u novembru i decembru mesecu (prema rasporedu navedenom u tabeli), besplatni su za sve učesnike, a zbog ograničenog broja potrebno je prijaviti se na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Naziv kursa, termini i akreditacija

Nayiv kursa Oktobar Novembar Decembar Kome je namenjen kurs Broj bodova za slušaoce
Terapijski pristupi pacijentima na palijativnom zbrinjavanju P O P U Nj E N O  6 .
12.
28
1.
9.
lekari, medicinske sestre/tehničari 5
Organizacija palijativnog zbrinjavanja i specifičnosti komunikacije sa pacijentima na palijativnom zbrinjavanju 4.
20.
25.
7.
12.
15.
lekari, medicinske sestre/tehničari
zdravstveni saradnici
5
Palijativna nega kao profesionalni izazov u radu medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 7.
23.
27.
5.
11.
medicinske sestre/tehničari 6


Više o terminima održavanja kurseva, njihovom sadržaju i načinu prijave možete pogledati ovde.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351