Završen projekat “Palijativno zbrinjavanje u Srbiji”

U organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd u toku oktobra, novembra i decembra 2015. godine održano je 25 kontinuiranih medicinskih edukacija na temu palijativnog zbrinjavanja. Edukacije su sprovodene u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Palijativno zbrinjavanje u Srbiji“.

Programom edukacija obuhvaćene su teme u vezi sa organizacijom palijativnog zbrinjavanja, specifičnostima komunikacije, terapijskim pristupima i negom pacijenata.

Kursevi su bili podeljeni u tri tematske celine. Kursevima su prisustvovali lekari, medicinske sestre/tehničari i zdravstveni saradnici u skladu sa interesovanjem za obrađene teme. Ukupno je održano po 8 ciklusa kurseva zdravstvene nege i terapijskog zbrinjavanja pacijenata i 9 kurseva sa temom organizacije palijativnog zbrinjavanja i veštinama komunikacije sa pacijentima i članovima porodice. Kursevima je prisustvovalo više od 600 zdravstvenih radnika iz ustanova primarne zdravstvene zaštite u Beogradu. Svi kursevi su ocenjeni odličnom ocenom, a polaznici su iskazali interesovanje i potrebu za nastavak edukacija u narednim godinama.

Palijativno zbrinjavanje je holistički, sveobuhvatni pristup pacijentu koji je oboleo od neizlečive bolesti i njegovoj porodici. Na teritoriji grada Beograda, potrebe za ovim vidom zdravstvene zaštite se povećavaju zbog demografskog starenja populacije i porasta obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti. Usluge palijativnog zbrinjavanja u državnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite pružaju se kroz timski rad lekara i medicinskih sestra/tehničara u okviru službi kućnog lečenja koje su na teritoriji Beograda organizovane u 16 domova zdravlja, Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd i Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu. Kontinuiranom edukacijom zdravstvenih radnika i drugih članova tima za palijativno zbrinjavanje postiže se bolji kvalitet ovog vida zdravstvene zaštite.

Pored kurseva u okviru projekta su pripremljna i štampana dva flajera, jedan sa sadržajem za zdravstvene radnike prvenstveno lekare u službama kućnog lečenja i opšte medicine pod nazivom „Najčešće dileme prilikom terapije bola kod odraslih pacijenata na palijativnom zbrinjavanju“, a drugi za pacijente i članove porodice pod nazivom „Tim za palijativno zbrinjavanje i negu u vašem domu zdravlja“. Oba flajera su distribuirana domovima zdravlja u Beogradu, Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje i Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351