Kontinuirana medicinska edukacija u okviru projekta Palijativno zbrinjavanje u Srbiji

Palijativa

U organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd u toku oktobra, novembra i decembra 2015. godine biće održan niz kontinuiranih medicinskih edukacija na temu palijativnog zbrinjavanja. Edukacije se sprovode u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Palijativno zbrinjavanje u Srbiji“, a jedan od učesnika projekta je i Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd.

Programom edukacija je obuhvaćen segment palijativnog zbrinjavanja koji se sprovodi u okviru primarne zdravstvene zaštite. Biće sprovedena tri kursa, sa temama u vezi sa organizacijom palijativnog zbrinjavanja, specifičnostima komunikacije,  terapijskim pristupima i nezi pacijenata.

Na teritoriji grada Beograda, potrebe za ovim vidom zdravstvene zaštite se povećavaju zbog demografskog starenja populacije i porasta morbiditeta od hroničnih nezaraznih bolesti (maligna oboljenja, dijabetes, hronična obstruktivna bolest pluća, traumatizam...). Usluge palijativnog zbrinjavanja na primarnom nivou zdravstvene zaštite pružaju se kroz timski rad lekara i medicinskih sestra/tehničara u okviru službi kućnog lečenja koje su na teritoriji Beograda organizovane u 16 domova zdravlja, kao i u Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd i Gradskom zavodu za plućne boleti i antituberkuloznu zaštitu.

Kursevi u okviru ovog projekta namenjeni su lekarima, medicinskim sestrama/tehničarima i zdravstvenim saradnicima. Više o terminima održavanja kurseva, njihovom sadržaju i načinu prijave možete pogledati ovde.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351