Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – 26. jun 2023.

zloupotreba drogaBez osude i diskriminacije! Svi smo ljudi!

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna, što je uspostavljeno Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1987. godine.  Ove 2023. godine, ovaj datum obeležava se pod sloganom „Ljudi na prvom mestu: zaustavite stigmu i diskriminaciju, pojačajte prevenciju!“ (eng. People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention).

Globalni problem koji se odnosi na konzumiranje droga je izuzetno kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Između ostalog, mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što ni na koji način ne pomaže ni u rešavanju njihovog ličnog, a ni ovog problema u globalnim okvirima. Naprotiv -  takav stav i odnos prema ovim osobama može dodatno naštetiti njihovom kako fizičkom, tako i mentalnom zdravlju i pritom ih sprečiti da dođu do neophodne pomoći i adekvatno je iskoriste.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, obeležava se kako bi se ojačala akcija i međunarodna saradnja sa krajnjim ciljem izgradnje sveta bez zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Da bi se takvom svetu težilo na odgovarajući način, uz osnovne principe humanosti, ali i održivosti, ovogodišnja globalna kampanja kao glavni cilj ima podizanje svesti celokupne javnosti o važnosti adekvatnog ophođenja prema osobama koje koriste drogu.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama ove godine predstavlja globalni poziv sa promocijom sledećih pojedinačnih ciljeva:

•    Podići svest o izuzetno negativnom uticaju stigme i diskriminacije na ljude koji koriste drogu, kao i na njihove porodice.

•    Podići svest stručne i opšte javnosti o neposrednim zdravstvenim posledicama korišćenja droga - o epidemijama AIDS-a i hepatitisa, uz neophodnost jačanja i proširivanja programa prevencije ovih oboljenja.

•    Omogućiti dostupnost i pristupačnost dobrovoljnih usluga zasnovanih na dokazima, za sve ljude koji koriste drogu.

•    Pružiti informacije i odgovarajuće edukacije o širokom spektru poremećaja zdravlja nastalih usled upotrebe droga, ali i o dostupnim tretmanima i o važnosti rane intervencije i sistemske podrške.

•    Zalagati se za alternative zatvorskim kaznama za krivična dela u vezi sa drogom, dajući prednost tretmanima i uslugama u samoj zajednici.

•    Boriti se protiv stigme i diskriminacije osoba koje koriste drogu, korišćenjem i promovisanjem jezika i stavova lišenih osude, baziranih na učtivosti, poštovanju i uvažavanju.

•    Osnažiti dolazeće generacije mladih, kao i čitave zajednice da blagovremeno rade na sprečavanju zloupotrebe droga i nastanku bolesti zavisnosti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ima dugogodišnje iskustvo koordinacije, realizacije i praćenja edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“, koji je baziran na principima primarne prevencije. Ovaj program, čija cu ciljna grupa učenici osnovnih škola od trećeg do šestog razreda, ima za cilj razvoj životnih veština učenika važnih za kontrolu ponašanja i osnaživanje dece da grade aktivne stavove i pristupe po pitanju zloupotrebe droga.
 
zloupotreba droga 2023.

Pored ovog programa sa tradicijom sprovođenja dužom od jedne decenije, od ove školske godine Gradski zavod za javno zdravlje realizuje još jedan akreditovani edukativni program „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja“, koji za ciljnu grupu ima nastavnike, odnosno učenike srednjih škola. Ovaj program kao glavne teme postavlja odnos emocija i (rizičnog) ponašanja, ističe važnost kritičkog mišljenja i argumentovanog polemisanja, ali takođe akcentuje problem predrasuda i stereotipa, koji su siguran put ka stigmatizaciji i diskriminaciji, što je veoma česta pojava upravo kada je reč o konzumiranju droga i osobama koje to čine.

Kada govorimo o suočavanju sa problemom zloupotrebe droga, važno je napomenuti da celokupno društvo, sve države, zajednice i svaki pojedinac u njima, treba da zauzmu pristup koji akcenat stavlja na ljudska prava i empatiju, ali i da svako takvo delovanje treba da bude bazirano na praksama koje su zasnovane na dokazima.

UNODC (Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala) svake godine izdaje Svetski izveštaj o drogama. Ovogodišnji izveštaj biće objavljen upravo 26. juna, na Međunarodni dan borbe protiv konzumiranja i nezakonite trgovine drogama. Izveštaj će biti dostupan na sajtu UNODC, gde se može pronaći i više informacija o ovogodišnjoj kampanji.

https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html#:~:text=World%20Drug%20Day%20%2D%2026%20June 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351