Protiv psihoaktivnih supstanci i u školskoj 2021/22.

protiv droge 2021 2022Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i na početku školske 2021/22. godine, i pored svih otežavajućih okolnosti diktiranih pandemijom, ne posustaje u zajedničkoj misiji sa sektorom obrazovanja u borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima.

Tako je, i ove jeseni, nastavljen dugogodišnji niz edukacija „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“, namenjenih prosvetnim radnicima i stručnim saradnicima iz osnovnih škola. Realizacija ovih obuka već četvrtu godinu zaredom, sprovodi se u okviru projekta koji podržava Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda.

Tri dvodnevna seminara realizovana su 24-25. septembra, 1-2. i 15-16. oktobra 2021. godine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Obuke je vodilo 7 predavača, a pohađao ih je ukupno 41 prosvetni radnik i saradnik iz čak 18 beogradskih i jedne osnovne škole iz Zrenjanina.
protiv droge 2021 2022
Sve tri obuke protekle su praćene lepom i dinamičnom interakcijom voditeljskog tima i polaznika, kroz interesantan spoj predavanja, radionica i vođenih diskusija, uz nezaobilaznu i veoma podsticajnu razmenu stavova, znanja, ali i neposrednih iskustava svih učesnika.

Polaznicima seminara, na ovaj način, pružen je sveobuhvatan set znanja i veština, sa osnovnim ciljem da oni unaprede svoje stručne kompetencije na ovu osetljivu, ali veoma važnu temu. Polaznicima edukacije su, nakon seminara, obezbeđeni i prateći elektronski i štampani edukativni materijali, a na raspolaganju im je i kontinuirana stručna podrška celog tima realizatora seminara , za potrebe predstojeće primene programa u školama.
protiv droge 2021 2022
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd svoj dugogodišnji zdravstveno-vaspitni rad u oblasti sprečavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, bazira na principima primarne prevencije, usmeravajući tako ciljane aktivnosti prema deci već u osnovnoškolskom uzrastu, čak i ka onima koji pohađaju niže razrede. Program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” baziran je na jedinstvenom edukativnom pristupu „Zajedničko učenje kroz akciju”, koji programu daje metodološki čvrsto utemeljenje , ali istovremeno visok stepen prilagodljivosti i fleksibilnosti u praktičnoj primeni.

Osnovni cilj pomenute metode je osnaživanje dece kroz afirmaciju visokog stepena njihovog neposrednog učešća u školskim aktivnostima. Na ovaj način se, kroz izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja, radi na jačanju njihove emocionalne inteligencije. Sve ovo kao krajnji cilj ima izgradnju veština važnih za donošenje zdravih životnih odluka, te tako i čvrst otklon od potencijalnog konzumiranja droga i preuzimanja drugih vidova rizičnih ponašanja.

Na veb i fejsbuk stranici pod nazivom „Tvoje znanje menja sve” dostupne su sve važne informacije u vezi sa programom.
protiv droge 2021 2022 protiv droge 2021 2022 protiv droge 2021 2022

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351