Шеста УН глобална недеља безбедности на путевима - Почетак нове Декаде акције за безбедност на путевима 2021-2030.

dekada bezbednosti u saoobracaju 2021У периоду 17-23. маја 2021. године низом различитих активности и манифестација на глобалном и локалном нивоу обележена је Шеста УН глобална недеља безбедности на путевима под слоганом “Улице за живот - волимо 30“, са циљем да се пажња јавности и доносилаца одлука усмери ка проблему управљања брзином у урбаним срединама.

Посебан нагласак ове Недеље је био на представљању зона са ограничењем брзине од 30 км/ч у градовима где се рањиви учесници у саобраћају континуирно укрштају са моторним возилима. „Зоне 30“ су промовисане као кључ за успостављање безбедног транспортног система који штити све кориснике путева, спречава настанак тежих повреда и смртних исхода у друмском саобраћају, олакшава постизање многих Циљева одрживог развоја и омогућава стварање безбедних, здравих, зелених градова у којима ће сви становници квалитетно живети.

У оквиру ове недеље званично је објављен и почетак друге Декаде акције за безбедност на путевима 2021-2030. године и јавности је представљен нацрт Глобалног плана декаде.

У августу 2020. године, Генерална скупштина УН усвојила је резолуцију 74/299 „Побољшање глобалне безбедности на путевима“, проглашавајући нову Декаду акције за безбедност на путевима 2021-2030, са амбициозним циљем да се спречи најмање 50% смртних случајева и повреда у друмском саобраћају до 2030. године.
ujedinjene nacije
У истој резолуцији, Генерална скупштина УН затражила је од СЗО и регионалних комисија УН, у сарадњи са другим партнерима, да припреме Акциони план Друге декаде као водећи документ за подршку достизању циља Декаде.

Акциони план нове Декаде усклађен је са Стокхолмском декларацијом, донетом у фебруару 2020. године на трећој Глобалној министарској конференцији о безбедности у саобраћају, која наглашава важност холистичког приступа безбедности на путевима и позива на континуирана побољшања у дизајну путева и возила; унапређење и спровођење закона о ризичним понашањима-попут брзе вожње; и пружање правовремене и адекватне помоћи повређенима. Акциони план такође одражава и подстицај Стокхолмске декларације на развој политика за промоцију пешачења, бициклизма и коришћења јавног превоза као здравих и еколошки прихватљивих видова транспорта.

Стокхолмском декларацијом је истакнуто да је управљање брзином кључна интервенција безбедности на путевима која има благотворан утицај на квалитет ваздуха и климатске промене, а која је уједно од виталног заначаја за смањење броја смртних случајева и повреда у саобраћају.

У складу са Стокхолмском декларацијом, Глобални план нове Декаду акције за безбедност на путевима 2021-2030. истиче контролу брзине као једну од суштински важних мера које ће се спроводити у наредном периоду.
Пет основних активности за адекватно управљање брзином и стварање „Улица за живот“:

  • Изградња или модификација путева тако да укључују мере које смирују саобраћај
  • Успостављање ограничења брзине која одговарају функцији сваког пута
  • Примена ограничења брзине
  • Инсталирање технологија ограничавања брзине у самим возилима
  • Континуирана едукација и подизањ свести јавности о опасностима вожње прекомерном и неприлагођеном брзином

Извор: Управљање брзином, СЗО,2017.

Напредак постигнут током претходне Декаде акције за безбедност на путевима 2011-2020. године поставио је темеље за убрзано деловање у годинама које долазе. Нека од постигнућа претходне Декаде су укључивање безбедности на путевима у глобалну агенду здравља и развоја, широко прихватање научних смерница о делотворним активностима и мерама, јачање партнерстава и мрежа и мобилизација ресурса.

Упркос значајном смањењу броја смртних случајева у друмском саобраћају примећеном у Европској унији и земљама попут Бразила и Руске Федерације, током претходних десет година број повреда и смртних случајева у друмском саобраћају и даље је остао неприхватљиво висок - са преко 1,35 милиона погинулих и преко 50 милиона повређених на годишњем нивоу.

Нова Декада акције за безбедност на путевима 2021-2030 пружа прилику за искоришћавање успеха и поука из претходних година и њихову надоградњу како би што више живота било спасено.

За више инфомација о Декади посетите сајт СЗО.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351