Šesta UN globalna nedelja bezbednosti na putevima - Početak nove Dekade akcije za bezbednost na putevima 2021-2030.

dekada bezbednosti u saoobracaju 2021U periodu 17-23. maja 2021. godine nizom različitih aktivnosti i manifestacija na globalnom i lokalnom nivou obeležena je Šesta UN globalna nedelja bezbednosti na putevima pod sloganom “Ulice za život - volimo 30“, sa ciljem da se pažnja javnosti i donosilaca odluka usmeri ka problemu upravljanja brzinom u urbanim sredinama.

Poseban naglasak ove Nedelje je bio na predstavljanju zona sa ograničenjem brzine od 30 km/č u gradovima gde se ranjivi učesnici u saobraćaju kontinuirno ukrštaju sa motornim vozilima. „Zone 30“ su promovisane kao ključ za uspostavljanje bezbednog transportnog sistema koji štiti sve korisnike puteva, sprečava nastanak težih povreda i smrtnih ishoda u drumskom saobraćaju, olakšava postizanje mnogih Ciljeva održivog razvoja i omogućava stvaranje bezbednih, zdravih, zelenih gradova u kojima će svi stanovnici kvalitetno živeti.

U okviru ove nedelje zvanično je objavljen i početak druge Dekade akcije za bezbednost na putevima 2021-2030. godine i javnosti je predstavljen nacrt Globalnog plana dekade.

U avgustu 2020. godine, Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju 74/299 „Poboljšanje globalne bezbednosti na putevima“, proglašavajući novu Dekadu akcije za bezbednost na putevima 2021-2030, sa ambicioznim ciljem da se spreči najmanje 50% smrtnih slučajeva i povreda u drumskom saobraćaju do 2030. godine.
ujedinjene nacije
U istoj rezoluciji, Generalna skupština UN zatražila je od SZO i regionalnih komisija UN, u saradnji sa drugim partnerima, da pripreme Akcioni plan Druge dekade kao vodeći dokument za podršku dostizanju cilja Dekade.

Akcioni plan nove Dekade usklađen je sa Stokholmskom deklaracijom, donetom u februaru 2020. godine na trećoj Globalnoj ministarskoj konferenciji o bezbednosti u saobraćaju, koja naglašava važnost holističkog pristupa bezbednosti na putevima i poziva na kontinuirana poboljšanja u dizajnu puteva i vozila; unapređenje i sprovođenje zakona o rizičnim ponašanjima-poput brze vožnje; i pružanje pravovremene i adekvatne pomoći povređenima. Akcioni plan takođe odražava i podsticaj Stokholmske deklaracije na razvoj politika za promociju pešačenja, biciklizma i korišćenja javnog prevoza kao zdravih i ekološki prihvatljivih vidova transporta.

Stokholmskom deklaracijom je istaknuto da je upravljanje brzinom ključna intervencija bezbednosti na putevima koja ima blagotvoran uticaj na kvalitet vazduha i klimatske promene, a koja je ujedno od vitalnog zanačaja za smanjenje broja smrtnih slučajeva i povreda u saobraćaju.

U skladu sa Stokholmskom deklaracijom, Globalni plan nove Dekadu akcije za bezbednost na putevima 2021-2030. ističe kontrolu brzine kao jednu od suštinski važnih mera koje će se sprovoditi u narednom periodu.
    Pet osnovnih aktivnosti za adekvatno upravljanje brzinom i stvaranje „Ulica za život“:

  • Izgradnja ili modifikacija puteva tako da uključuju mere koje smiruju saobraćaj
  • Uspostavljanje ograničenja brzine koja odgovaraju funkciji svakog puta
  • Primena ograničenja brzine
  • Instaliranje tehnologija ograničavanja brzine u samim vozilima
  • Kontinuirana edukacija i podizanj svesti javnosti o opasnostima vožnje prekomernom i neprilagođenom brzinom

    Izvor: Upravljanje brzinom, SZO,2017.
Napredak postignut tokom prethodne Dekade akcije za bezbednost na putevima 2011-2020. godine postavio je temelje za ubrzano delovanje u godinama koje dolaze. Neka od postignuća prethodne Dekade su uključivanje bezbednosti na putevima u globalnu agendu zdravlja i razvoja, široko prihvatanje naučnih smernica o delotvornim aktivnostima i merama, jačanje partnerstava i mreža i mobilizacija resursa.

Uprkos značajnom smanjenju broja smrtnih slučajeva u drumskom saobraćaju primećenom u Evropskoj uniji i zemljama poput Brazila i Ruske Federacije, tokom prethodnih deset godina broj povreda i smrtnih slučajeva u drumskom saobraćaju i dalje je ostao neprihvatljivo visok - sa preko 1,35 miliona poginulih i preko 50 miliona povređenih na godišnjem nivou.

Nova Dekada akcije za bezbednost na putevima 2021-2030 pruža priliku za iskorišćavanje uspeha i pouka iz prethodnih godina i njihovu nadogradnju kako bi što više života bilo spaseno.

Za više infomacija o Dekadi posetite sajt SZO.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351