Nedelja prevencije povreda u saobraćaju 2023 - odgovorno ponašanje čuva život

saobracajSvake godine, četvrte nedelje u aprilu mesecu obeležava se Nedelja prevencije povreda u saobraćaju. Saobraćajni traumatizam, sa preko 1,25 miliona umrlih i više desetina miliona povređenih na godišnjem nivou, predstavlja deveti vodeći uzrok prevremenog umiranja u svetu. Gotovo polovinu poginulih na putevima čine pešaci, biciklisti i motociklisti, a posebno ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju predstavljaju deca i mladi, s obzirom da su upravo u ovom uzrastu povrede u saobraćajnim nezgodama vodeći uzrok smrti i invalidnosti.

U našoj zemlji, samo u proteklih pet godina, skoro 2.700 ljudi je izgubilo život, a gotovo 100.000 je zadobilo lakše ili teže telesne povrede u saobraćajnim nezgodama na putevima.

Saobraćajni traumatizam, sa svojom visokom stopom smrtnosti, povređivanja i posledičnim invaliditetom, predstavlja izuzetno veliki javno zdravstveni problem, ali i opterećenje celog društva, a ne samo sistema zdravstvene zaštite. Prevencija povreda u saobraćaju podjednako je važna kao i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, poput oboljenja srca i krvnih sudova, malignih bolesti, dijabetesa i sl.

Najčešći faktori rizika koji dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda su takozvana nebezbedna ponašanja na koja se može uticati adekvatnom edukacijom i podizanjem svesti stanovništva. U njih pre svega spadaju vožnja neprilagođenom brzinom, vožnja pod uticajem alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, izbegavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva, dečijih autosedišta i kaciga, umor, kao i upotreba mobilnih telefona i drugih distraktora u toku vožnje. 

ŠTA SVAKO OD NAS MOŽE UČINITI KAKO BISMO POBOLJŠALI BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU, IZBEGLI NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA ILI UBLAŽILI NJIHOVE POSLEDICE?

1.    VEZIVANJE SIGURNOSNOG POJASA JE OBAVEZNO!
Uvek nakon ulaska u vozilo vežite sigurnosni pojas - bilo da ste na prednjem ili zadnjem sedištu. Vezivanje sigurnosnih pojaseva je obavezno za sve putnike u vozilu - bez izuzetka! Sigurnosni pojas smanjuje rizik od nastanka ozbiljnih povreda za čak 50%. Trudnice su takođe u obavezi da vezuju sigurnosni pojas - pravilno postavljen on je apsolutno neškodljiv, a može spasiti život i sprečiti nastanak težih povreda i kod trudnice i kod deteta!

2.    DECA TREBA DA SE VOZE U ODGOVARAJUĆIM AUTOSEDIŠTIMA U SKLADU SA UZRASTOM, VISINOM I TEŽINOM!
Pravilna upotreba odgovarajućih autosedišta i drugih sistema za zaštitu dece u vozilima, smanjuje rizik od smrtnog ishoda za gotovo 71% kod odojčadi i 54% kod male dece.


3.    POŠTUJTE OGRANIČENJE BRZINE!
Brzina je vodeći faktor rizika i uzrokuje najveći broj smrti u saobraćajnim nezgodama kod svih učesnika u saobraćaju. Smanjenje prosečne brzine od 5% dovodi do smanjenja rizika za nastanak saobraćajne nezgode sa ozbiljnim ili fatalnim ishodima za čak 30%.

4.    ALKOHOL I VOŽNJA NIKAKO NE IDU ZAJEDNO!
Nemojte sedati za volan ukoliko ste konzumirali alkohol! Vožnja pod uticajem alkohola znatno povećava rizik od izazivanja saobraćajne nezgode, kao i verovatnoću smrtnog ishoda ili nastanka ozbiljnih povreda.

5.    NE KORISTITE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE PRE I U TOKU VOŽNJE!
Rizik od izazivanja saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom je 5 puta veći među onima koji koriste amfetamine od rizika za nekoga ko nije.

6.    UMORAN VOZAČ JE OPASNOST NA PUTU!
Vožnja predstavlja izuzetno napornu aktivnost - ona umara, kao i svaki drugi rad. Umor tokom vožnje nastaje usled psihičkog naprezanja vozača i pojačane pažnje u cilju izbegavanja opasnosti, ispravnog i brzog reagovanja u rizičnim situacijama u saobraćaju, kao i monotonije pri dugoj vožnji. Trećina saobraćajnih nezgoda nastaje zbog umora vozača, pri čemu je vozač ili zaspao ili neadekvatno reagovao. ZATO KADA OSETITE UMOR PREKINITE VOŽNJU - BOLJE JE ODSPAVATI I ODLOŽITI VOŽNJU NA PAR SATI NEGO NASTRADATI NA DRUMU!

7.    NE KORISTITE MOBILNI TELEFON U VOŽNJI!
Vozači koji koriste mobilne telefone u toku vožnje imaju približno 4 puta veću verovatnoću da učestvuju u saobraćajnoj nezgodi nego oni koji ih ne koriste. Upotreba telefona tokom vožnje usporava vreme reakcije (posebno vreme reakcije kočenja, ali i reagovanje na saobraćajne signale) i otežava zadržavanje u ispravnoj traci i na adekvatnhj udaljenosti od drugog vozila. Umajte u vidu da ni upotreba tzv. „HANDS FREE“ setova nije mnogo bezbednija jer takođe ometa koncentraciju vozača, dok slanje tekstualnih poruka značajno povećava rizik od sudara.

8.    UVEK NOSITE KACIGU!
Imajte u vidu da je kod većine motociklista koji nisu nosili kacigu, a doživeli su povredu glave - ishod bio fatalan. Pravilna upotreba kacige može dovesti do smanjenja rizika od fatalnih povreda za 42% i smanjenja rizika od povreda glave za 69%.

9.    BUDITE SAVESTAN PEŠAK!
Nikada nemojte prelaziti ulicu van pešačkog prelaza ili kada je na semaforu crveno svetlo za pešake.

10.    NA VREME UČITE SVOJU DECU KAKO DA PRAVILNO PRELAZE ULICU, KAO I DA POŠTUJU PRAVILA U SAOBRAĆAJU !

POŠTOVANJEM I PRIDRŽAVANJEM OVIH VEOMA JEDNOSTAVNIH SAVETA I MERA BEZBEDNOSTI MOŽETE SPASITI ŽIVOT VAMA I VAŠOJ PORODICI!

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351