Gradski zavod na Kongresu „Serbia prevent“

serbia prevent 2023Kongres preventivne kardiologije „Serbia prevent“ održava se po drugi put u organizaciji Udruženja kardiologa Srbije i Radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti sa ciljem predstavljanja najnovijih dostignuća u ovoj oblasti.
 
 

sds5

sds3
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd već niz godina ima uspešnu saradnju sa Udruženjem kardiologa Srbije u cilju promocije značaja zdravlja srca i osnaživanja zajedničkog preventivnog delovanja. Ove godine, Gradski zavod je imao tu čast da organizuje posebnu sesiju na početku prvog dana Kongresa preventivne kardiologije, na temu javnozdravstvenog i personalizovanog pristupa zdravlju srca.


sds4

sds2

U okviru sesije održana su tri predavanja, a izlagači su bili predstavnici Centra za higijenu i humanu ekologiju i Centra za promociju zdravlja. Prva prezentacija je imala za cilj da predstavi  Program prevencije nastanka hroničnih nezaraznih bolesti u Beogradu, koji je usmeren na primarnu prevenciju u oblasti štetne upotrebe alkohola, nedovoljne fizičke aktivnosti, nepravilne ishrane, pušenja i izloženosti duvanskom dimu. Sadržaj druge prezentacije se odnosio na prikaz sitauacione analize savetovališta za dijebetes u Beogradu, kao i značaja adekvatne kontrole dijabetesa u cilju smanjenja komplikacija i pojave udruženih oboljenja. Kroz treću prezentaciju je na interesantan način prikazan uticaj klimatskih promena na zdravlje srca i ukazano na važnost pristupa u prevenciji koji je prilagođen potrebama svakog pacijenta.

Promocija zdravog načina života je najdelotvornija preventivna mera koja doprinosi smanjenju obolevanja i umiranja od bolesti srca i krvnnih sudova. Prisustvo tema koje su posvećene promociji zdravlja i preventivnoj medicini na stručnim skupovima doprinosi razmeni iskustava i unapređenju udruženog delovanja različitih disciplina u sistemu zdravstvene zaštite.

sds1

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351