Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2023

zrtve saobracajnih nesrecaTreće nedelje novembra meseca širom sveta se obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, dan posvećen desetinama miliona onih koji su izgubili život ili su povređeni u saobraćajnim nezgodama na putevima, kao i njihovim bližnjima, svima onima koji se dugi niz godina, a često i do kraja života, suočavaju i bore sa mnogobrojnim fizičkim i psihološkim posledicama saobraćajnih nezgoda.

S obzirom da opominje na veličinu problema i uticaj posledica saobraćajnog traumatizma - na pojedinca i njegovu porodicu, ali i na zajednicu u celini, ovaj dan je veoma značajan za sve one koji kreiraju i sprovode aktivnosti u cilju sprečavanja nastanka ili saniranja i ublažavanja posledica saobraćajnih nezgoda, jer ujedno predstavlja i priliku da se preispitaju i sagledaju sve dosadašnje aktivnosti i predloži poboljšanje postojećih ili kreiranje novih, u skladu sa potrebama, kako bi broj poginulih i povređenih lica bio što manji.

Ovogodišnji Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda zvanično je obeležen u nedelju, 19. novembra, pod sloganom "Seti se. Podrži. Uradi.“

zrtve saobracajnih nesreca


ZAŠTO SE OVAJ DAN OBELEŽAVA?

Svake godine, milioni žrtava na putevima samo se dodaju cifri od preko 50 miliona poginulih i stotinama miliona povređenih od trenutka prve zabeležene saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom na putevima, pre 125 godina – i ovi nemili događaji se dešavaju svakoga dana, u svim zemljama sveta.

Svake 24 sekunde jedna osoba izgubi život u saobraćajnim nezgodama na putevima, a neko ostane bez oca, majke, sestre, brata, deteta... brojni životi bivaju prerano ugašeni, a čitave porodice zavijene u crno...

Povrede u drumskom saobraćaju predstavljaju vodeći uzrok smrti dece uzrasta 5-14 i mladih uzrasta od 5 do 29 godina!

Shodno tome, ovaj dan koji ima za cilj da javnost potseti na sve one izgubljene živote koji su mogli biti spaseni i da ukaže na veličinu problema bezbednosti u sabraćaju će tokom nove Decenije akcije bezbednosti na putevima 2021-2030. imati važnu ulogu da pomogne u postizanju cilja smanjenja saobraćajnih nezgoda za čitavih 50%.

Povrede u saobraćaju u Republici Srbiji

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u proteklih pet godina (2018-2022.) u saobraćajnim nezgodama u našoj zemlji smrtno je stradalo 2.648 lica, dok je 97.409 lica povređeno (16.251 teže, 81.158 lakše). Gotovo svaki drugi poginuli učesnik u saobraćaju bio je u putničkom vozilu- u svojstvu vozača ili putnika, dok je svaki četvrti je stradao kao pešak. Skoro  80% smrtno stradalih i 60% povređeni učesnika  u saobraćaju bilo je muškog pola.

U Beogradu je u navedenom periodu poginulo 460 lica, dok je 30.285 `bilo povređeno. Najveći broj smrtno stradalih učesnika u saobraćaju činili su putnici u motornim vozilima  i pešaci.
 
#WDoR2023saobracajne nesrece obelezje

Slično prethodnim godinama, ciljevi Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2023. su da pruži platformu za:

•    sećanje na sve poginule i teško povređene na putevima;
•    priznavanje rada hitnih službi koji je od suštinske važnosti;
•    skretanje pažnje na nedovoljan globalni pravni odgovor kod utvrđivanja i sankcionisanja krivice za smrtne ishode i povrede na putevima, i zalaganje za ozbiljan odgovor i delovanje pravosudnih organa po ovom pitanju;
•    zalaganje za veću podršku žrtvama i njihovim porodicama;
•    promovisanje efikasnih aktivnosti, zasnovanih na dokazima, u cilju sprečavanja smrtnih slučajeva i povreda u saobraćaju.

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2023. u centar pažnje postavlja PRAVDU.

Adekvatno sprovođenje zakona o saobraćaju, detaljna istraga nakon udesa u cilju sprečavanja okolnosti i rizičnih ponašanja koji bi doveli do sličnih nezgoda, krivično gonjenje lica odgovornih za nastanak saobraćajne nezgode i građanska kompenzacija deo su aktivnosti koje bi svaki pravosudni sistem trebalo da intenzivno i kontinuirano sprovodi. Žrtve saobraćajnih negoda zaslužuju ozbiljno, pravično i dosledno sprovođenje zakona, jer ono predstavlja jedan od glavnih faktora prevencije koji neće dozvoliti da se ponove tragedije koje su one i njihove porodice doživeli.
    
Za više informacija o Svetskom danu sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda možete posetiti zvaničan sajt ovog događaja: https://worlddayofremembrance.org/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351