Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2022.

zrtve saobrac. nezg. 2022.Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava se svake godine, treće nedelje u novembru mesecu, i posvećen je milionima onih koji su izgubili život, kao i onima koji su povređeni u saobraćajnim nezgodama na putevima širom sveta, i članovima njihovih porodica i njihovoj dugogodišnjoj, često i doživotnoj, borbi sa fizičkim i psihološkim posledicama saobraćajnih nezgoda.

S obzirom da predstavlja potsetnik na veličinu problema i uticaja saobraćajnog traumatizma, kako na pojedinca i njegovu porodicu, tako i na čitavu zajednicu, ovaj dan je veoma značajan i za donosioce odluka, ali i za sve druge koji rade na sprečavanju nastanka ili zbrinjavanju posledica saobraćajnih nezgoda, jer ujedno predstavlja i priliku da sagledaju svoje dosadašnje aktivnosti i sredstvo da se međusobno usklade i poboljšaju efikasnost svog delovanja, kako bi broj poginulih i povređenih bio što manji.

Ovogodišnji Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda zvanično se obeležava u nedelju, 20. novembra, pod sloganom "Seti se. Podrži. Uradi.“


zrtve saobrac. nesreca 2022

ZAŠTO POSTOJI POTREBA ZA OBELEŽAVANJEM OVOGA DANA?

Svake godine, milioni žrtava na putevima samo se pridodaju cifri od preko 50 miliona poginulih i stotinama miliona povređenih od trenutka prve zabeležene saobraćajne nezgodesa smrtnim ishodom na putevima, pre 125 godina – i ovi nemili događaji se dešavaju svakoga dana, u svim zemljama sveta. To je stvarna pandemija, koja pogađa pre svega našu decu i mlade, a koja pored psihičke i fizičke traume za pojedinca i njegovu porodicu, ima i razoran ekonomski uticaj na države, zajednice i porodice.

Shodno tome, ovaj dan ima za cilj da javnost potseti na sve one izgubljene živote koji su mogli biti spaseni, kao i da ukaže na veličinu problema bezbednosti u sabraćaju.

Zbog toga će tokom nove Dekade akcije bezbendosti na putevima 2021 - 2030, Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda imati važnu ulogu da pomogne u postizanju cilja smanjenja saobraćajnih nezgoda za 50%.


Povrede u saobraćaju u Republici Srbiji

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u proteklih pet godina (2017-2021.) u saobraćajnim nezgodama u našoj zemlji smrtno je stradalo 2.674 lica, dok je 99.754 lica povređeno (16.474 teže, 83.280 lakše). Gotovo svaki drugi poginuli učesnik u saobraćaju bio je u putničkom vozilu- u svojstvu vozača ili putnika, svaki četvrti je stradao kao pešak, dok su korisnici motorizovanih dvotočkaša i biciklisti zajedno činili oko 18% poginulih.

U Beogradu je u navedenom periodu poginulo 461 lice, dok je 3.706 bilo teže, a 28.185 lakše povređeno. Najveći broj smrtno stradalih učesnika u saobraćaju činili su putnici u motornim vozilima- njih 208, odnosno 45%, i pešaci, koji su činili 42% ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u glavnom gradu.


#WDoR2022

Kao prethodnih godina,ciljevi Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2022. su da pruži platformu za:

•    sećanje na sve poginule i teško povređene na putevima;
•    priznavanje rada hitnih službi koji je od suštinske važnosti;
•    skretanje pažnje na nedovoljan globalni pravni odgovor kod utvrđivanja i sankcionisanja krivice za smrtne ishode i povrede na putevima, i zalaganje za ozbiljan odgovor i delovanje pravosudnih organa po ovom pitanju;
•    zalaganje za veću podršku žrtvama i njihovim porodicama;
•    promovisanje efikasnih aktivnosti, zasnovanih na dokazima, u cilju sprečavanja smrtnih slučajeva i povreda u saobraćaju.

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 2022. u centar pažnje postavlja PRAVDU.

Adekvatno sprovođenje zakona o saobraćaju, detaljna istraga nakon udesa u cilju sprečavanja okolnosti i rizičnih ponašanja koji bi doveli do sličnih nezgoda, krivično gonjenje lica odgovornih za nastanak saobraćajne nezgode i građanska kompenzacija deo su aktivnosti koje bi svaki pravosudni sistem trebalo da intenzivno i kontinuirano sprovodi. Žrtve saobraćajnih negoda zaslužuju ozbiljno, pravično i dosledno sprovođenje zakona, jer ono predstavlja jedan od glavnih faktora prevencije koji neće dozvoliti da se ponove tragedije koje su one i njihove porodice doživeli.
    
Za više informacija o Svetskom danu sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda možete posetiti zvaničan sajt ovog događaja: https://worlddayofremembrance.org/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351