Задовољство запослених у здравственим установама у Београду 2017. године

докториИспитивања професионалног задовољства запослених у здравственом систему спроводе се у склопу активности на увођењу културе сталног унапређења квалитета рада у здравственим установама. Од ставова запослених и емоционалне реакције према послу, њиховог понашања и радног искуства, зависи како ће обављати свој посао, што директно има утицај на перформансе установе у целини.

Испитивање задовољства запослених спроведено је почетком децембра 2017. године у 26 болница, 16 домова здравља и 7 завода у Београду. Обухваћени су били сви запослени присутни на послу у периоду истраживања, који су желели да попуне упитник, укупно 15.261 запослени, од којих 6.309 у примарној здравственој заштити и 8.952 у болничкој.

Својим послом задовољна је око трећина запослених у болницама и нешто више (36%) запослених у домовима здравља и заводима. Задовољство запослених у болницама није се мењало у односу на претходну годину и, исказано просечном оценом, износи 2,9. Просечна оцена задовољства у домовима здравља нешто је већа, износи 3,2 и повећана је у односу на претходну годину (када је износила 3,0). Повећању задовољства здравствених радника у домовима здравља сигурно је допринело увођење електронских рецепата и самим тим смањење броја посета пацијената.

Запослени у београдским здравственим установама су најзадовољнији непосредном сарадњом са колегама и са претпостављенима, а најмање су задовољни финансијским аспектима, вредновањем и уважавањем њиховог рада. При томе су запослени у примарној здравственој заштити задовољнији свим испитиваним аспектима посла, укључујући опрему за рад, могућности за едукацију, расположиво време за обављање посла, а посебно расположивим временом за рад са пацијентима, у односу на запослене у болницама.

Највећи број запослених, око 40%, изјашњава се да би остао да ради у државном здравственом сектору. За одлазак у приватни сектор здравства одлучило би се њих око 6-7%, а у иностранство би отишао да ради сваки пети запослени из болничког сектора и сваки седми који ради у примарној здравственој заштити.

Сврха испитивања задовољства запослених је да на основу добијених резултата здравствена установа утврди којим мерама за унапређење квалитета рада треба дати предност, да ли се фокусирати на унапређење професионалног развоја, награђивање и мотивацију запослених, унапређење организације рада са акцентом на тимском раду, размени информација, разумевању одговорности и адекватном управљању стресом.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351