Задовољство корисника примарне здравствене заштите у Београду

Примарна здравствена заштитаЗадовољство корисника сматра се једним од најважнијих показатеља квалитета здравствене заштите, јер пружа податке о томе колико је здравствена установа успела да испуни очекивања корисника. Идентификујући узроке незадовољства, здравствена установа може, кроз стални процес унапређења квалитета, унапредити и свој рад.

Од 2010. године испитивање задовољства корисника услуга примарне здравствене заштите у Београду спроводи се коришћењем новог упитника па је и добијене резултате могуће поредити за период од 2010. до 2015. године. Истраживањем је у свакој години било обухваћено око 60% корисника који су на дан истраживања посетили свог изабраног лекара.

Највећи проценат корисника у свим годинама истраживања је самостално изабрао свог лекара, али се тај проценат смањује у корист оних којима је неко из породице одабрао лекара или им је лекар додељен. Такође, највећи проценат корисника није мењао свог изабраног лекара (више од 70%). Више од две трећине корисника је упознато са могућношћу промене изабраног лекара, а све је више оних који знају да лекара могу да промене када то желе, а не само једанпут годишње. И поред тога, највећи број корисника се код истог лекара лечи дуже од 3 године, што указује на чињеницу да пацијенти нерадо мењају свог лекара и да су задовољни пруженим услугама, с обзиром да им је процедура промене лекара позната.

Више од три четвртине испитаних корисника сматра да су медицинске сестре на шалтеру и у соби за интервенције љубазне, да им дају довољно информација и да добро сарађују са лекарима. Исти удео испитаника у протеклим годинама сматра и да су лекари упознати са њиховим ранијим проблемима и болестима, да одвајају довољно времена за разговор, да их пажљиво слушају и дају јасна објашњења о болестима и лековима које им препоручују, па се после посете лекару осећају способнијим да се боре са својим здравственим проблемима. У случају појаве новог здравственог проблема, највећи број анкетираних би се најпре обратио свом лекару.

Када је реч о задовољству корисника доступношћу и приступачношћу здравствене заштите, у протеклом периоду корисници су били најзадовољнији радним временом, могућношћу обављања прегледа и викендом ако је потребно, или у току истог дана уколико је потребан хитан преглед (око три четвртине испитаника).

Посматрајући укупну оцену задовољства корисника пруженим услугама, уочавају се разлике међу здравственим установама у посматраним годинама, што није знатно утицало на просечну оцену задовољства, па је просечна оцена за услуге изабраних лекара (4,0) и стоматолога (4,2) остала непромењена, док се за задовољство радом специјалистичко - консултативних служби незнатно смањила, са 4,3 на 4,2.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351