Задовољство пацијената болничким лечењем у Београду у 2017. години

болничка собаЈедан од основних задатака здравственог система је да одговори на немедицинска очекивања пацијената, односно да унапреди њихово задовољство. Због тога се, у оквиру праћења квалитета рада здравствених установа, прати и анализира задовољство пацијената у установама свих нивоа здравствене заштите.

Истраживање задовољства болнички лечених пацијената спроводено је у периоду од 27. новембра до 01. децембра 2017. године. У њему су учествовале све београдске болнице, изузев педијатријских, психијатријских и Војномедицинске академије, што чини укупно 16 болница. Упитник је попунило 3128 пацијената.

Болничким лечењем задовољно је чак 89% пацијената. У односу на прошлу годину, задовољство пацијената се није променило, а исказано просечном оценом је 4,3. Пацијенти су најзадовољнији радом лекара и медицинских сестара. Овакви резултати су подржани и уписаним коментарима, међу којима највише има похвала за рад особља и  њихову стручност, као и исказа захвалности. Висок степен задовољства исказан је и када су у питању процедуре пријема и отпуста са болничког лечења, дијагностичке и услуге физикалне медицине, као и организација посета. При пријему пацијентима највише смета чекање на шалтеру, док као олакшавајућу околност истичу љубазност особља.

Нешто лошије у односу на наведене сегменте, али и даље високим оценама, оцењени су храна и услови смештаја у болницама. С обзиром на то да пацијенти имају изграђене различите навике у исхрани, део њих може имати потешкоће при преласку на болнички режим, што доприноси нешто нижем нивоу задовољства.

Задовољство пацијената, поред услова лечења и боравка у болницама, зависи и од карактеристика испитаника. Традиционално већи степен задовољства исказују пацијенти мушког пола, као и старији пацијенти. Такође, нешто више оцене дали су пацијенти нижег образовног нивоа, као и они који су, према сопственој процени, бољег материјалног положаја.

Резултати истраживања задовољства пацијената помажу болницама у процесу сталног унапређења квалитета рада. На основу њих болнице одређују приоритете и дефинишу и имплементирају активности како би што боље одговориле на очекивања својих корисника. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351