Задовољство пацијената болничким лечењем у Београду у 2017. години

болничка собаЈедан од основних задатака здравственог система је да одговори на немедицинска очекивања пацијената, односно да унапреди њихово задовољство. Због тога се, у оквиру праћења квалитета рада здравствених установа, прати и анализира задовољство пацијената у установама свих нивоа здравствене заштите.

Истраживање задовољства болнички лечених пацијената спроводено је у периоду од 27. новембра до 01. децембра 2017. године. У њему су учествовале све београдске болнице, изузев педијатријских, психијатријских и Војномедицинске академије, што чини укупно 16 болница. Упитник је попунило 3128 пацијената.

Болничким лечењем задовољно је чак 89% пацијената. У односу на прошлу годину, задовољство пацијената се није променило, а исказано просечном оценом је 4,3. Пацијенти су најзадовољнији радом лекара и медицинских сестара. Овакви резултати су подржани и уписаним коментарима, међу којима највише има похвала за рад особља и  њихову стручност, као и исказа захвалности. Висок степен задовољства исказан је и када су у питању процедуре пријема и отпуста са болничког лечења, дијагностичке и услуге физикалне медицине, као и организација посета. При пријему пацијентима највише смета чекање на шалтеру, док као олакшавајућу околност истичу љубазност особља.

Нешто лошије у односу на наведене сегменте, али и даље високим оценама, оцењени су храна и услови смештаја у болницама. С обзиром на то да пацијенти имају изграђене различите навике у исхрани, део њих може имати потешкоће при преласку на болнички режим, што доприноси нешто нижем нивоу задовољства.

Задовољство пацијената, поред услова лечења и боравка у болницама, зависи и од карактеристика испитаника. Традиционално већи степен задовољства исказују пацијенти мушког пола, као и старији пацијенти. Такође, нешто више оцене дали су пацијенти нижег образовног нивоа, као и они који су, према сопственој процени, бољег материјалног положаја.

Резултати истраживања задовољства пацијената помажу болницама у процесу сталног унапређења квалитета рада. На основу њих болнице одређују приоритете и дефинишу и имплементирају активности како би што боље одговориле на очекивања својих корисника. 

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351