Задовољство пацијената болничким лечењем у Београду у 2017. години

bolnicka sobaJedan od osnovnih zadataka zdravstvenog sistema je da odgovori na nemedicinska očekivanja pacijenata, odnosno da unapredi njihovo zadovoljstvo. Zbog toga se, u okviru praćenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, prati i analizira zadovoljstvo pacijenata u ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite.

Istraživanje zadovoljstva bolnički lečenih pacijenata sprovodeno je u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine. U njemu su učestvovale sve beogradske bolnice, izuzev pedijatrijskih, psihijatrijskih i Vojnomedicinske akademije, što čini ukupno 16 bolnica. Upitnik je popunilo 3128 pacijenata.

Bolničkim lečenjem zadovoljno je čak 89% pacijenata. U odnosu na prošlu godinu, zadovoljstvo pacijenata se nije promenilo, a iskazano prosečnom ocenom je 4,3. Pacijenti su najzadovoljniji radom lekara i medicinskih sestara. Ovakvi rezultati su podržani i upisanim komentarima, među kojima najviše ima pohvala za rad osoblja i  njihovu stručnost, kao i iskaza zahvalnosti. Visok stepen zadovoljstva iskazan je i kada su u pitanju procedure prijema i otpusta sa bolničkog lečenja, dijagnostičke i usluge fizikalne medicine, kao i organizacija poseta. Pri prijemu pacijentima najviše smeta čekanje na šalteru, dok kao olakšavajuću okolnost ističu ljubaznost osoblja.

Nešto lošije u odnosu na navedene segmente, ali i dalje visokim ocenama, ocenjeni su hrana i uslovi smeštaja u bolnicama. S obzirom na to da pacijenti imaju izgrađene različite navike u ishrani, deo njih može imati poteškoće pri prelasku na bolnički režim, što doprinosi nešto nižem nivou zadovoljstva.

Zadovoljstvo pacijenata, pored uslova lečenja i boravka u bolnicama, zavisi i od karakteristika ispitanika. Tradicionalno veći stepen zadovoljstva iskazuju pacijenti muškog pola, kao i stariji pacijenti. Takođe, nešto više ocene dali su pacijenti nižeg obrazovnog nivoa, kao i oni koji su, prema sopstvenoj proceni, boljeg materijalnog položaja.

Rezultati istraživanja zadovoljstva pacijenata pomažu bolnicama u procesu stalnog unapređenja kvaliteta rada. Na osnovu njih bolnice određuju prioritete i definišu i implementiraju aktivnosti kako bi što bolje odgovorile na očekivanja svojih korisnika.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351