Задовољство пацијената болничким лечењем у Београду у 2017. години

bolnicka sobaJedan od osnovnih zadataka zdravstvenog sistema je da odgovori na nemedicinska očekivanja pacijenata, odnosno da unapredi njihovo zadovoljstvo. Zbog toga se, u okviru praćenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, prati i analizira zadovoljstvo pacijenata u ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite.

Istraživanje zadovoljstva bolnički lečenih pacijenata sprovodeno je u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine. U njemu su učestvovale sve beogradske bolnice, izuzev pedijatrijskih, psihijatrijskih i Vojnomedicinske akademije, što čini ukupno 16 bolnica. Upitnik je popunilo 3128 pacijenata.

Bolničkim lečenjem zadovoljno je čak 89% pacijenata. U odnosu na prošlu godinu, zadovoljstvo pacijenata se nije promenilo, a iskazano prosečnom ocenom je 4,3. Pacijenti su najzadovoljniji radom lekara i medicinskih sestara. Ovakvi rezultati su podržani i upisanim komentarima, među kojima najviše ima pohvala za rad osoblja i  njihovu stručnost, kao i iskaza zahvalnosti. Visok stepen zadovoljstva iskazan je i kada su u pitanju procedure prijema i otpusta sa bolničkog lečenja, dijagnostičke i usluge fizikalne medicine, kao i organizacija poseta. Pri prijemu pacijentima najviše smeta čekanje na šalteru, dok kao olakšavajuću okolnost ističu ljubaznost osoblja.

Nešto lošije u odnosu na navedene segmente, ali i dalje visokim ocenama, ocenjeni su hrana i uslovi smeštaja u bolnicama. S obzirom na to da pacijenti imaju izgrađene različite navike u ishrani, deo njih može imati poteškoće pri prelasku na bolnički režim, što doprinosi nešto nižem nivou zadovoljstva.

Zadovoljstvo pacijenata, pored uslova lečenja i boravka u bolnicama, zavisi i od karakteristika ispitanika. Tradicionalno veći stepen zadovoljstva iskazuju pacijenti muškog pola, kao i stariji pacijenti. Takođe, nešto više ocene dali su pacijenti nižeg obrazovnog nivoa, kao i oni koji su, prema sopstvenoj proceni, boljeg materijalnog položaja.

Rezultati istraživanja zadovoljstva pacijenata pomažu bolnicama u procesu stalnog unapređenja kvaliteta rada. Na osnovu njih bolnice određuju prioritete i definišu i implementiraju aktivnosti kako bi što bolje odgovorile na očekivanja svojih korisnika.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351