Koliko su korisnici zadovoljni radom specijalističko - konsultativne službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

anketa 2021Ispitivanja zadovoljstva korisnika su najbolji način za prikupljanje informacija o iskustvu koje veliki broj ljudi ima u zdravstvenim ustanovama. Istraživanje zadovoljstva korisnika radom specijalističke službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu pokazalo je da su pacijenti uglavnom zadovoljni radom lekara specijalista u domovima zdravlja i zavodima. Preko 90% ispitanih korisnika ocenilo je najvišom ocenom ljubaznost medicinskih sestara i lekara, kao i posvećenost pacijentu i objašnjenja koja od lekara dobijaju u vezi bolesti i plana lečenja, dok je preko 80% dalo najvišu ocenu za čistoću i udobnost čekaonice.

Svaki treći ispitanik je obavio pregled kod lekara specijaliste bez zakazivanja, dok je na pregled kraće od 15 dana čekalo nešto više od trećine ispitanika. Svaki peti korisnik je obavio pregled u intervalu od 15 do 30 dana, a samo 6% je čekalo na pregled duže od 30 dana. Svaki drugi ispitanik posetio je lekara specijalistu u državnoj ustanovi jednom do dva puta u prethodnoj godini, dok je usluge lekara u privatnoj praksi koristilo više od dve trećine ispitanika.

Oko četvrtine pacijenata specijalističke službe u prethodnoj godini je odložilo ili otkazalo pregled kod lekara specijaliste zbog nepovoljne epidemiološke situacije COVID-19. Istraživanje je pokazalo da su pacijenti veoma zadovoljni uslugama dijagnostike i lečenja u vezi sa sumnjom ili potvrđenom bolešću COVID-19, pa je prosečna ocena iznosila 4,6.

Zadovoljstvo pacijenta je njegovo opšte iskustvo u zdravstvenom sistemu, posebno određeno načinom na koji se sistem odnosi prema nemedicinskim očekivanjima korisnika. Dve trećine naših ispitanika je u celini veoma zadovoljno pruženom zdravstvenom zaštitom u specijalističkoj službi, svaki četvrti je zadovoljan, 5% nije ni zadovoljno ni nezadovoljno, a manje od 1% korisnika je nezadovoljno ili veoma nezadovoljno radom specijalističke službe. U pisanim komentarima, veliki broj pacijenata je pohvalio profesionalnost i ljubaznost lekara i medicinskih sestara, a primedbe se uglavnom odnose na potrebu zapošljavanja većeg broja zdravstvenih radnika, nabavku nove opreme i više prostora u čekaonicama.

Istraživanje zadovoljstva korisnika radom specijalističko - konsultativne službe u 2021. godini sprovedeno je u svih 16 domova zdravlja i 5 zavoda, koji delatnost obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Beogradu (Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavodu za kožne i venerične bolesti i Zavodu za plućne bolesti i TBC). Istraživanje je obavljeno u toku jednog radnog dana upitnikom Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, a obuhvaćeno je 2.811 pacijenata specijalističkih službi.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351