Zadovoljstvo korisnika radom izabranih lekara u 2017. godini

doktorIstraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranog lekara u 2017. godini sprovedeno je u 16 domova zdravlja u Beogradu i tri zavoda (u kojima rade izabrani lekari - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“).

Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 9.686 ispitanika, a dobijeni rezultati su pokazali da su korisnici u visokom procentu zadovoljni organizacijom i uslovima rada, kao i ljubaznošću izabranih lekara i medicinskih sestara i njihovim odnosom prema pacijentima. Na to ukazuje i prosečna ocena ukupnog zadovoljstva korisnika koja je iznosi 4,02 i najviša je od 2010. godine.

Pacijenti imaju poverenja u svog izabranog lekara na šta ukazuje i podatak da se najveći broj leči kod istog lekara duže od tri godine i da nerado menjaju svog lekara. Oko tri četvrtine ispitanika smatra da je izabrani lekar upoznat sa njihovim ranijim problemima i bolestima, da odvaja dovoljno vremena za razgovor, da ih pažljivo sluša i daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im preporučuje, pa se posle posete lekaru osećaju sposobnijim da se izbore sa svojim bolestima i zdravstvenim problemima. U slučaju novog zdravstvenog problema, najveći deo ispitanika bi se najpre obratio svom lekaru, što takođe ukazuje na zadovoljstvo korisnika radom izabranog lekara.

S obzirom da je savremeni način života često povezan sa visokom zastupljenošću faktora rizika po zdravlje, važno je da zdravstveni radnici edukuju pacijente u cilju razvijanja zdravih stilova života i prevencije bolesti. Dobijeni rezultati pokazuju da korisnici od svog lekara najčešće dobijaju savete o pravilnoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti, a slede saveti o odbrani od stresa, štetnosti pušenja i zloupotrebi alkohola.

Više od tri četvrtine ispitanih korisnika smatra da su medicinske sestre na šalteru i u sobi za intervencije ljubazne, da daju dovoljno informacija i dobro sarađuju sa lekarima.

Najveći broj ispitanih korisnika je zadovoljan radnim vremenom domova zdravlja i zavoda, kao i mogućnošću obavljanja pregleda vikendom ili u toku istog dana u slučaju hitnosti. Uvođenjem elektronskog zakazivanja pregleda u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, manje je korisnika koji dolaze kod izabranog lekara bez zakazanog termina. Takođe, smanjio se procenat onih koji smatraju da se dugo čeka na pregled kod izabranog lekara u odnosu na prethodne godine. Povećava se procenat korisnika koji je upoznat sa postojanjem internet prezentacije zdravstvene ustanove, s obzirom da je to sve češći način dobijanja informacija o radu ustanove, rasporedu rada lekara, zakazivanju pregleda i drugo.

Prikazani rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika, ukazuju da su pacijenti 2017. godine zadovoljniji nego prethodnih godina radom primarne zdravstvene zaštite u Beogradu.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351