Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu

doktori

Ispitivanja profesionalnog zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenom sistemu sprovode se u sklopu aktivnosti na uvođenju kulture stalnog unapređenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama. Od stavova zaposlenih i emocionalne reakcije prema poslu, njihovog ponašanja i radnog iskustva, zavisi kako će obavljati svoj posao, što direktno ima uticaj na performanse ustanove u celini.

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih sprovedeno je početkom decembra 2017. godine u 26 bolnica, 16 domova zdravlja i 7 zavoda u Beogradu. Obuhvaćeni su bili svi zaposleni prisutni na poslu u periodu istraživanja, koji su želeli da popune upitnik, ukupno 15.261 zaposleni, od kojih 6.309 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i 8.952 u bolničkoj.

Svojim poslom zadovoljna je oko trećina zaposlenih u bolnicama i nešto više (36%) zaposlenih u domovima zdravlja i zavodima. Zadovoljstvo zaposlenih u bolnicama nije se menjalo u odnosu na prethodnu godinu i, iskazano prosečnom ocenom, iznosi 2,9. Prosečna ocena zadovoljstva u domovima zdravlja nešto je veća, iznosi 3,2 i povećana je u odnosu na prethodnu godinu (kada je iznosila 3,0). Povećanju zadovoljstva zdravstvenih radnika u domovima zdravlja sigurno je doprinelo uvođenje elektronskih recepata i samim tim smanjenje broja poseta pacijenata.

Zaposleni u beogradskim zdravstvenim ustanovama su najzadovoljniji neposrednom saradnjom sa kolegama i sa pretpostavljenima, a najmanje su zadovoljni finansijskim aspektima, vrednovanjem i uvažavanjem njihovog rada. Pri tome su zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zadovoljniji svim ispitivanim aspektima posla, uključujući opremu za rad, mogućnosti za edukaciju, raspoloživo vreme za obavljanje posla, a posebno raspoloživim vremenom za rad sa pacijentima, u odnosu na zaposlene u bolnicama.

Najveći broj zaposlenih, oko 40%, izjašnjava se da bi ostao da radi u državnom zdravstvenom sektoru. Za odlazak u privatni sektor zdravstva odlučilo bi se njih oko 6-7%, a u inostranstvo bi otišao da radi svaki peti zaposleni iz bolničkog sektora i svaki sedmi koji radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Svrha ispitivanja zadovoljstva zaposlenih je da na osnovu dobijenih rezultata zdravstvena ustanova utvrdi kojim merama za unapređenje kvaliteta rada treba dati prednost, da li se fokusirati na unapređenje profesionalnog razvoja, nagrađivanje i motivaciju zaposlenih, unapređenje organizacije rada sa akcentom na timskom radu, razmeni informacija, razumevanju odgovornosti i adekvatnom upravljanju stresom

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351