Задовољство корисника радом изабраних лекара у 2017. години

докторИстраживање задовољства корисника радом изабраног лекара у 2017. години спроведено је у 16 домова здравља у Београду и три завода (у којима раде изабрани лекари - Завод за здравствену заштиту студената, Завод за здравствену заштиту радника МУП-а и Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“).

Овим истраживањем је обухваћено 9.686 испитаника, а добијени резултати су показали да су корисници у високом проценту задовољни организацијом и условима рада, као и љубазношћу изабраних лекара и медицинских сестара и њиховим односом према пацијентима. На то указује и просечна оцена укупног задовољства корисника која је износи 4,02 и највиша је од 2010. године.

Пацијенти имају поверења у свог изабраног лекара на шта указује и податак да се највећи број лечи код истог лекара дуже од три године и да нерадо мењају свог лекара. Око три четвртине испитаника сматра да је изабрани лекар упознат са њиховим ранијим проблемима и болестима, да одваја довољно времена за разговор, да их пажљиво слуша и даје јасна објашњења о болестима и лековима које им препоручује, па се после посете лекару осећају способнијим да се изборе са својим болестима и здравственим проблемима. У случају новог здравственог проблема, највећи део испитаника би се најпре обратио свом лекару, што такође указује на задовољство корисника радом изабраног лекара.

С обзиром да је савремени начин живота често повезан са високом заступљеношћу фактора ризика по здравље, важно је да здравствени радници едукују пацијенте у циљу развијања здравих стилова живота и превенције болести. Добијени резултати показују да корисници од свог лекара најчешће добијају савете о правилној исхрани и значају физичке активности, а следе савети о одбрани од стреса, штетности пушења и злоупотреби алкохола.

Више од три четвртине испитаних корисника сматра да су медицинске сестре на шалтеру и у соби за интервенције љубазне, да дају довољно информација и добро сарађују са лекарима.

Највећи број испитаних корисника је задовољан радним временом домова здравља и завода, као и могућношћу обављања прегледа викендом или у току истог дана у случају хитности. Увођењем електронског заказивања прегледа у оквиру интегрисаног здравственог информационог система, мање је корисника који долазе код изабраног лекара без заказаног термина. Такође, смањио се проценат оних који сматрају да се дуго чека на преглед код изабраног лекара у односу на претходне године. Повећава се проценат корисника који је упознат са постојањем интернет презентације здравствене установе, с обзиром да је то све чешћи начин добијања информација о раду установе, распореду рада лекара, заказивању прегледа и друго.

Приказани резултати истраживања задовољства корисника, указују да су пацијенти 2017. године задовољнији него претходних година радом примарне здравствене заштите у Београду.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351