Задовољство корисника стационарном здравственом заштитом у Београду

anketaПоред бриге о здрављу становништва, веома важан задатак здравственог система је да одговори на немедицинска очекивања пацијената, односно да унапреди њихово задовољство. Због тога се, у оквиру праћења квалитета рада здравствених установа, прати и анализира задовољство пацијената у установама свих нивоа здравствене заштите.

Истраживање задовољства болнички лечених пацијената спроводено је током децембра 2021. године уз примену свих прописаних противепидемијских мера. Било је предвиђено да се анкета обави у 26 болница односно у свим болницама сем Института за неонатологију. Због сложених епидемијских услова функционисања, 3 мање болнице нису спровеле истраживање. Упитник су на крају попунила укупно 3.292 пацијента.

Болничким лечењем задовољно је чак 92% пацијената. У односу на прошлу годину, задовољство пацијената се није значајно променило, а исказано просечном оценом је 4,5. Пацијенти су најзадовољнији радом лекара и медицинских сестара. Овакви резултати су подржани и уписаним коментарима, међу којима највише има похвала за рад особља и њихову стручност, као и исказа захвалности. Висок степен задовољства исказан је и када су у питању обавештења дата приликом пријема и отпуста са болничког лечења, као и организација и брзина пружања дијагностичких и терапијских услуга. Нешто лошије у односу на наведене сегменте, али и даље високим оценама, оцењени су организација посета, исхрана и услови смештаја у болницама.

На питање да ли им је болничко лечење због других болести, искључујући COVID-19, било одложено због епидемиолошке ситуације, 10% испитаника је одговорило потврдно, а 16% да не зна. Услуге дијагностике и лечења у вези са сумњом или потврђеном болешћу COVID-19 оцењене су високом просечном оценом (4,1).

Задовољство пацијената, поред услова лечења и боравка у болницама, зависи и од карактеристика испитаника. Већи степен задовољства исказали су млађи од 19 и старији од 70 година у односу на остале добне групе. Такође, више оцене дали су најмање образовани пацијенти, док са повећањем нивоа образовања оцена опада.

Резултати истраживања задовољства пацијената помажу болницама у процесу сталног унапређења квалитета рада. На основу њих болнице одређују приоритете и дефинишу и имлементирају активности како би што боље одговориле на очекивања пацијената.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351