Колико су корисници задовољни радом специјалистичко - консултативне службе у примарној здравственој заштити

anketa 2021Испитивања задовољства корисника су најбољи начин за прикупљање информација о искуству које велики број људи има у здравственим установама. Истраживање задовољства корисника радом специјалистичке службе у примарној здравственој заштити у Београду показало је да су пацијенти углавном задовољни радом лекара специјалиста у домовима здравља и заводима. Преко 90% испитаних корисника оценило је највишом оценом љубазност медицинских сестара и лекара, као и посвећеност пацијенту и објашњења која од лекара добијају у вези болести и плана лечења, док је преко 80% дало највишу оцену за чистоћу и удобност чекаонице.

Сваки трећи испитаник је обавио преглед код лекара специјалисте без заказивања, док је на преглед краће од 15 дана чекало нешто више од трећине испитаника. Сваки пети корисник је обавио преглед у интервалу од 15 до 30 дана, а само 6% је чекало на преглед дуже од 30 дана. Сваки други испитаник посетио је лекара специјалисту у државној установи једном до два пута у претходној години, док је услуге лекара у приватној пракси користило више од две трећине испитаника.

Око четвртине пацијената специјалистичке службе у претходној години је одложило или отказало преглед код лекара специјалисте због неповољне епидемиолошке ситуације COVID-19. Истраживање је показало да су пацијенти веома задовољни услугама дијагностике и лечења у вези са сумњом или потврђеном болешћу COVID-19, па је просечна оцена износила 4,6.

Задовољство пацијента је његово опште искуство у здравственом систему, посебно одређено начином на који се систем односи према немедицинским очекивањима корисника. Две трећине наших испитаника је у целини веома задовољно пруженом здравственом заштитом у специјалистичкој служби, сваки четврти је задовољан, 5% није ни задовољно ни незадовољно, а мање од 1% корисника је незадовољно или веома незадовољно радом специјалистичке службе. У писаним коментарима, велики број пацијената је похвалио професионалност и љубазност лекара и медицинских сестара, а примедбе се углавном односе на потребу запошљавања већег броја здравствених радника, набавку нове опреме и више простора у чекаоницама.

Истраживање задовољства корисника радом специјалистичко - консултативне службе у 2021. години спроведено је у свих 16 домова здравља и 5 завода, који делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите у Београду (Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије, Заводу за здравствену заштиту студената, Заводу за кожне и венеричне болести и Заводу за плућне болести и ТБЦ). Истраживање је обављено у току једног радног дана упитником Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, а обухваћено је 2.811 пацијената специјалистичких служби.

 

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351