18. novembar - Dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika

Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika.

Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zaraženih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju.

 

U prilog tome govore i podaci o rezistenciji invazivnih izolata prikupljenih iz 14 mikrobioloških laboratorija iz Srbije i analiziranih u Referentnoj laboratoriji za rezistrovanje i praćenje rezistencije IZJZV. Podatke koji pokazuju da se Srbija nalazi među evropskim zemljama sa najvišim procentima rezistentnih izolata, možete pogledati na sajtu IZJZV www.izjzv.org.rs .   Racionalna upotreba antibiotika može da doprinese prestanku razvoja i širenja rezistentnih bakterija i da pomogne da antibiotici sačuvaju svoju efikasnost i za buduće generacije.

Šta su antibiotici?

Antibiotici (antimikrobni lekovi)su lekovi koji ubijaju bakterije ili sprečavaju njihov rast i razmnožavanje, pa se koriste za lečenje infekcija ljudi, životinja i ponekad biljaka. Antibiotici su lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija i nisu svi aktivni protiv svih rsta bakterija. Poistoji više od 15 klasa antibiotika koji se razlikuju po svojoj hemijskoj strukturi i načinu dejstva.

Šta je nepravilna upotreba antibiotika?

Kada se antibiotici koriste iz pogrešnih razloga: većina prehlada i grip izazvani su virusima na koje antibiotici NE deluju. Antibiotici u takvim slučajevima neće popraviti stanje oboleleog, neće sniziti temperaturu ni ukloniti druge simptome. Kada se antibiotici koriste na neodgovarajući način: kraće nego što je propisano, u nižim dozama, neodgovarajućim razmacima (na primer 2 puta umesto 3 puta na dan) u organizmu se neće nalaziti dovoljno antibiotika da ubije sve bakterije, neke od njih će preživeti i mogu postati rezistentne. Uvek poslušajte savet lekara kada i na koji način da koristite antibiotike.

Pogledajte detaljnije:

 

Ključne poruke za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštitiKljučne poruke za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ključne poruke za opštu javnost

Poruke za lekare koji prepisuju antibiotike u bolnicamaPoruke za lekare koji prepisuju antibiotike u bolnicama

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351