Koliko naši korisnici znaju o pravilnoj upotrebi antibiotika?

grafikPitali smo korisnike Gradskog zavoda za javno zdravlje koliko znaju o antibioticima, koliko često i na koji način ih upotrebljavaju. Na pitanja je odgovorio 321 korisnik, a više od polovine njih koristili su neki antibiotik u prethodnih godinu dana.

Većina naših korisnika zna da antibiotike treba upotrebljavati samo na lekarski recept, pa je 82,3% ispitanika ove lekove dobilo na recept. Najčešći razlozi zbog kojih uzimaju antibiotike su infekcije mokraćnih puteva, prehlade i bol u grlu, ali su neki ispitanici uzimali antibiotike čak i kod glavobolje. Samo oko polovine ispitanika pre ili istovremeno sa upotrebom antibiotika su uradili neko ispitivanje, kao test krvi, urina ili bris.

Pokazalo se da su zabrinutost i strah za sopstveno zdravlje uzrokovani pandemijom COVID-19, dodatno uticali na neodgovarajuću upotrebu antibiotika i učestalo samolečenje. Ispitanici koji su imali infekciju COVID-19 koristili su antibiotike značajno češće od onih koji nisu imali COVID-19 infekciju.

Dve trećine naših korisnika u prethodnoj godini niko nije savetovao da ne uzimaju antibiotike nepotrebno, kao na primer kod obične prehlade. Zato svaki lekar kad god ima priliku treba ponovo da podseti pacijenta da nikada ne uzima antibiotike samoinicijativno, već tek nakon lekarskog pregleda i urađenih analiza. Na taj način se edukuje najšira populacija i deluje na ukorenjena ponašanja kojima pacijenti reaguju na zdravstvene rizike.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351