I u novoj školskoj godini – u borbi protiv psihoaktivnih supstanci

pas radioniceGradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave Grada Beograda, započeo sprovođenje novog ciklusa edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”.

Dvodnevna obuka je realizovana u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd 21 - 22. oktobra 2022. godine. Seminar je pohađalo 15 prosvetnih radnika i saradnika iz 8 osnovnih i jedne muzičke škole sa teritorije Grada Beograda.

Među polaznicima su bili zastupljeni svi profili nastavnog kadra - učitelji, nastavnici predmetne nastave i stručni saradnici. Raznolik sastav grupe, kako po profilima, tako i po školama, odnosno teritorijama kojima pripadaju, bio je posebno značajan za kvalitet održanog seminara, jer je problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci posmatran iz široke perspektive, uz uvažavanje različitih početnih uverenja i stavova polaznika.

pas
Tokom realizacije obuke - kroz predavanja, interaktivne radionice i diskusije, ostvarena je izuzetno dobra komunikacija između polaznika i realizatora obuke. Uz zavidno interesovanje za ovu delikatnu, ali važnu temu, učesnici su pokazali i interesovanje za sam edukativni pristup „Zajedničko učenje kroz akciju“, koji je u osnovi ovog programa. Ovaj pristup programu daje jaku metodološku bazu, ali istovremeno ostavlja visok stepen prilagodljivosti za potrebe praktične primene. Kroz afirmaciju visokog stepena neposrednog učešća dece u školskim aktivnostima, radi se na njihovom osnaživanju i jačanju emocionalne inteligencije. Sve ovo kao krajnji cilj ima izgradnju veština važnih za donošenje zdravih životnih odluka, te tako i čvrst otklon od preuzimanja različitih vidova rizičnih ponašanja, uključujući i konzumiranje droga.

Prosvetnim radnicima i saradnicima je, kroz dvodnevnu obuku, pružen paket znanja i veština na temu prevencije zloupotrebe droga u radu sa decom, uz prateće štampane i elektronske edukativne materijale i originalni Vodič za realizaciju programom predviđenih aktivnosti.

pas 2
Zdravstveno - vaspitni rad na temu prevencije zloupotrebe droga u programu „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ u potpunosti je baziran na principima primarne prevencije i usmeren je ka populaciji dece osnovnoškolskog uzrasta, počev već od 3. razreda. Obuku za ovaj progam je, tokom više od jedne decenije njegovog sprovođenja, pohađalo više od 600 prosvetnih radnika i saradnika iz preko 120 beogradskih osnovnih škola.

Na veb i fejsbuk stranici pod nazivom „Tvoje znanje menja sve” dostupne su sve važne informacije u vezi sa programom.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351