Gradski zavod za javno zdravlje Beograd nastavlja i proširuje saradnju sa sektorom obrazovanja

pas rad sa učenicimaParalelno sa početkom letnjeg raspusta, završen je proces akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je u ovom ciklusu akreditacije konkurisao sa čak tri programa i sva tri su odobrena.

DETALJNIJE

Edukativni program "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe PAS" je još jednom akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), čime se nastavlja kontinuitet njegove uspešne realizacije koji je duži od jedne decenije. Ovaj program je do sada uspešno implementiran u oko 120 beogradskih, ali i u desetinama osnovnih škola širom Srbije, čime je njegovim edukativnim sadržajima obuhvaćeno preko deset hiljada osnovaca. U proteklim godinama, realizovano je oko 50 seminara, uz obuhvat preko hiljadu prosvetnih radnika i saradnika iz osnovnih škola, od čega oko 650 njih iz beogradskih škola.

Osim ovog programa koji je postao prepoznatljivi simbol kontinuirane uspešne saradnje sa sektorom obrazovanja, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je prošao proces akreditacije i za dva nova programa - "Psihoaktivne supstance i mladi - borba emocija i znanja", koji je namenjen nastavnicima i saradnicima srednjih škola i njihovim učenicima, kao i program "Škola zdravih navika", čija su ciljna grupa učitelji i učenici nižih razreda osnovnih škola. Svi navedeni programi se nalaze na listi odobrenih programa u oblasti "Zdravstveno vaspitanje". Na ovaj način, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd napravio je još jedan važan korak ka proširivanju i intenziviranju međusektorske saradnje, kao jednom od nosećih stubova promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja.

Zvanični Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za naredne tri školske godine je u pripremi i biće objavljen najkasnije u avgustu 2022. Do tada, listu odobrenih programa od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškog zavoda Vojvodine možete pogledati na sledećem linku:

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/lista-odobrenih-programa-2022.pdf

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351