Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Savet nedelje

savet nedelje 167 lat
 • mb analize
  Laboratorijske analize: informacije
 • politika zastiet ziv sred
  Status laboratorijskih analiza
 • analiza vode 1
  Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
 • санитарни прегледи
  Sanitarni pregledi

Primena preventivnih mera smanjuje broj povreda

Судар Београд

Povrede i trovanja predstavljaju veliki problem savremenog društva. Traumatizam je u porastu i za sobom ostavlja brojne posledice u vidu visokog mortaliteta, invalidnosti izgubljenih godina životai i visokih materijalnih troškova. Povrede se dešavaju u kući, sportu, saobraćaju, na poslu, u poljoprivredi, školi, u urbanim i ruralnim sredinama, a povređeni mogu biti svi: deca, stari i radno aktivno stanovništvo.

Primenom programa preventivnih mera za smanjenje traumatizma, na svim nivoima postigli bi se veliki uspesi i ova epidemija bi se svela u manje razmere.

Svetski dan sećanja na preminule od AIDS-a -15. maj 2016. godine

Преминули од сиде

Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council).

Ovogodišnja, 33. kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 15. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom „Engage, Educate, Empower”- „Uključi, Nauči, Osnaži!“. Koordinatori kampanje su osobe koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV - GNP+).

Zajedno za Škole za roditeljstvo

Skola roditeljstva

U Gradskom zavodu za javno zdravlje 9. i 10. maja 2016. godine održana je obuka za timove zdravstvenih radnika i saradnika iz pet domova zdravlja u Srbiji, odabranih u okviru projekta “Zajedno za Škole za roditeljstvo”. Požarevac, Ub, Surdulica, Kuršumlija i Vranje su, nakon opsežne analize Gradskog zavoda za javno zdravlje, odabrani od strane Ministarstva zdravlja, kao domovi zdravlja koje poseduju odgovarajuće kadrovske i prostorne kapacitete za realizaciju ovog vida aktivnosti, a u kojima ovaj vid edukacije i stručne podrške roditeljima do sada nije postojao.

Škole za roditeljstvo predstavljaju oblik grupnog zdravstveno vaspitnog rada koji se sprovodi u domovima zdravlja sa trudnicama, budućim očevima i drugim članovima porodice, a u cilju osnaživanja polaznika za odgovorno i uspešno roditeljstvo.

Međunarodni dan fizičke aktivnosti „Kretanjem do zdravlja“ i u 2016.

Setnja

Fizička aktivnost definiše se kao svaki pokret tela nastao kao rezultat rada skeletnih mišića, koji dovodi do utroška energije. Nedovoljna fizička aktivnost identifikovana je kao četvrti vodeći uzrok opšteg mortaliteta - ona dovodi do oko 3,2 miliona smrti godišnje, što predstavlja oko 6% svih smrtnih ishoda u svetu za godinu dana, dok je u evropskom regionu odgovorna za oko milion smrtnih ishoda, odnosno za svaku desetu smrt tokom godine. Takođe, nedovoljna fizička aktivnost dominantno je odgovorna za pojavu skoro svakog četvrtog slučaja raka dojke, debelog creva i dijabetesa, kao i za skoro svaki treći slučaj ishemijske bolesti srca.

Sagledavajući veličinu, ali i zdravstveni, socijalni i ekonomnski značaj svakog od ovih problema, i uviđajući ulogu koji fizička aktivnost ima u njihovoj prevenciji i kontroli, zemlje članice Evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije, odlučile su da proglase 10. maj Međunarodnim danom fizičke aktivnosti, koji se obeležava pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“.

Obeležavanje svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2016. god.

Higijena ruku

U zdravstvenim ustanovama u svetu se obeležava 5. maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Ovaj dan je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) osnivajući Program za bezbednost pacijenata „Čista nega je sigurnija nega“, a moto pod kojim se svake godine obeležava 5.maj je „Sačuvajte živote - operite svoje ruke“.

Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke“, Srbija je 2008. god. postala član navedenog programa SZO.

Osvrt na XI međunarodnu konferenciju - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Безбедност саобраћаја 2016

Jedanaesta međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, održana je u Vrnjačkoj Banji od 13-16 aprila 2016.godine.

Konferencija je organizovana uz podršku institucija iz Republike Srbije:

 • Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije
 • Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

U organizaciji konferencije učešće su uzele mnoge institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja, kao što su fakulteti, policija, Auto-moto savezi, Agencija za bezbednost saobraćaja i druge.

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Povećajmo obuhvat imunizacijom“ 24-30.4. 2016.

европска недеља имунизације 2016

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine, a u čije obeležavanje se uključila Srbija od početka.

Obeležavanje ove jedanaeste nedelje po redu u Evropskom regionu, obeležava se istovremeno u svim regionima SZO.

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima u cilju povećanja obuhvata i izgradnji pozitivnih stavova u vezi neophodnosti imunizacije. Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.

Zadovoljstvo korisnika primarne zdravstvene zaštite u Beogradu

Примарна здравствена заштита

Zadovoljstvo korisnika smatra se jednim od najvažnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite, jer pruža podatke o tome koliko je zdravstvena ustanova uspela da ispuni očekivanja korisnika. Identifikujući uzroke nezadovoljstva, zdravstvena ustanova može, kroz stalni proces unapređenja kvaliteta, unaprediti i svoj rad.

Od 2010. godine ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga primarne zdravstvene zaštite u Beogradu sprovodi se korišćenjem novog upitnika pa je i dobijene rezultate moguće porediti za period od 2010. do 2015. godine. Istraživanjem je u svakoj godini bilo obuhvaćeno oko 60% korisnika koji su na dan istraživanja posetili svog izabranog lekara.

Zadovoljstvo korisnika u bolnicama u Beogradu

Болничка соба

U Beogradu je u 2015. godini analizirano zadovoljstvo na osnovu odgovora oko 3800 stacionarno lečenih pacijenata u 17 bolničkih ustanova. Ispitivani su različiti aspekti usluga bolničkog prijema i otpusta, rada lekara, rada medicinskih sestara, dijagnostičkih i terapijskih usluga, prava i dužnosti pacijenata tokom lečenja, usluga bolničke ishrane i smeštaja i organizacije poseta.

Pacijenti su u velikom procentu zadovoljni lekarskom i sestrinskom negom. Prosečna ocena zadovoljstva je približno 4,5 (na skali od 1 do 5) za sve ocenjivane aspekte rada lekara (spremnost lekara da odgovara na pitanja, objašnjenje testova i rezultata, ljubaznost, sposobnost dijagnostikovanja, temeljitost u ispitivanju, uspešnost lečenja, uputstva pri otpustu) i medicinskih sestara (ljubaznost prema pacijentima i članovima njihove porodice, čekanje na sestru kod hitne potrebe i objašnjenja testova i procedura).

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351