Gradski zavod na Jesenjem festivalu zdravlja 2016.

XIV jesenji festival zdravlja 2

U Domu omladine Beograda je, 22. i 23. septembra 2016. godine, održan 14. Jesenji festival zdravlja, ovog puta pod sloganom „Zdrave navike, zdrava porodica“. Festival je, kao i do sada, realizovan uz podršku i pokroviteljstvo Grada Beograda, kao i drugih relevantnih gradskih i republičkih institucija iz oblasti medicine i sporta među kojima su bili: Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Lekarska komora Srbije, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Crveni krst Srbije, Turistička organizacija Beograda, Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije.

Gradski zavod za javno zdravlje je, u skladu sa dugogodišnjom tradicijom, i ovog puta uzeo aktivno učešće na ovoj reprezentativnoj gradskoj manifestaciji. Na štandu Gradskog zavoda za javno zdravlje, tokom dva dana trajanja Festivala, u ulozi domaćina smenilo se ukupno osmoro zdravstvenih radnika iz svih delatnosti rada Zavoda. U razgovorima sa građanima pokrenut je širok dijapazon tema koje spadaju u delokrug rada centara i specijalizovanih savetovališta Gradskog zavoda, a koje se neposredno tiču očuvanja i unapređenja zdravlja svih naših sugrađana.

Teme koje su privukle najviše pažnje posetilaca Festivala odgovarele su zastupljenosti dominantnih poremećaja zdravlja u našoj populaciji, ali i očekivanoj starosnoj strukturi posetilaca ove manifestacije - povišen krvni pritisak i prevencija kardiovaskularnih oboljenja, prevencija malignih oboljenja, dijabetes, aktivno starenje, pravilna ishrana, bezbedno pripremanje i čuvanje namirnica.

Posebna pažnja tokom razgovora sa građanima bila je posvećena fizičkoj aktivnosti, kao univerzalnoj meri prevencije za nastanak širokog spektra hroničnih nezaraznih bolesti. U tom smislu, posebno je naglašen značaj šetnje, kao aktivnosti koja je idealna za celu porodicu, s obzirom da se jednostavno može prilagoditi svim životnim dobima, uslovima života, kao i zdravstvenom stanju svakog pojedinca.
Mladi su, kao i uvek, bili važni posetioci Festivala.

Fokus u razgovorima sa grupama srednjoškolaca koje su posetile štand Gradskog zavoda, bile su teme koje se tiču uspešnog odupiranja pritisku vršnjačkog okruženja te prevencije rizičnih oblika ponašanja, poput pušenja, zloupotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Posebno je bilo reči i o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja, odnosno zaštiti od polno prenosivih bolesti, uz korisne informacije o radu Savetovališta za HIV/AIDS pri Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Posetioci Festivala pokazali su veliko interesovanje i za informacije u vezi sa zaraznim bolestima poput trihineloze, salmoneloze, bruceloze, lajmske bolesti, gripa i tuberkuloze, pri čemu su pitanja bila uglavnom usmerena ka efikasnim merama prevencije i prepoznavanju simptoma ovih bolesti.

Posebno značajna tema u razgovoru sa posetiocima, naročito sa mladim roditeljima i onima koji će se u skorijoj budućnosti ostvariti u toj ulozi, bila je imunizacija, pre svega u domenu poštovanja kalendara obavezne vakcinacije i značaja njenog pravovremenog sprovođenja.
U skladu sa širokom paletom tema od javnozdravstvenog značaja i aktivnostima koje su sa građanima sprovedene, tokom dva dana trajanja Festivala, posetiocima je podeljeno oko 9 000 raznovrsnih lifleta, brošura i flajera, sa ciljem da budu adekvatna podrška i podsetnik na sve date savete i preporuke za očuvanje i unapređenje zdravlja.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351