Održan jesenji Festival zdravlja 2017.

фестивал здравља

Tradicionalni Beogradski festival zdravlja, po šesnaesti put, održan je u svom jesenjem izdanju, 2. i 3. novembra 2017. godine, u Domu vojske u Beogradu, pod sloganom „Hrabro do zdravlja“.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, kao i uvek do sada, bio je prisutan na ovoj značajnoj i posećenoj gradskoj manifestaciji. Zdravstveni radnici Gradskog zavoda iz sve tri delatnosti, tokom dva dana trajanja Festivala, bili su na raspolaganju brojnim posetiocima ovog događaja za raznovrsne stručne savete u vezi sa efikasnim merama za očuvanje i unapređenje zdravlja, upoznajući ih istovremeno sa svim uslugama koje mogu dobiti u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

фестивал здравља

Najviše pažnje u razgovorima vođenim sa građanima bilo je poklonjeno hroničnim nezaraznim bolestima, koje su globalno, ali i kod nas najmasovnije prisutne u populaciji. Saveti su bili usmereni, pre svega, na mere primarne prevencije, pri čemu je istican ogroman značaj izbegavanja rizičnih oblika ponašanja poput neadekvatne ishrane, pušenja, konzumiranja alkohola i nedovoljne fizičke aktivnosti. Pored toga, dosta reči bilo je i o značaju redovnih preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja i efikasne kontrole ovih oboljenja, kao i mogućnostima sprečavanja mogućih komplikacija ovih stanja. Posebno je istaknut značaj blagovremenog otkrivanja malignih oboljenja, kao i važnost odazivanja na preglede u okviru organizovanog skrininga.

Kako značajan deo publike festivala predstavljaju mlađi sugrađani, koji ovu manifestaciju obilaze često i u okviru svojih stručnih praksi i organizovanih školskih poseta, veoma važan deo aktivnosti na Festivalu bio je ciljano posvećen rizičnim ponašanjima specifičnim upravo za period adolescencije – pušenju, konzumiranju alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, očuvanju repoduktivnog zdravlja i prevenciji polno prenosivih bolesti.

S druge strane, u skladu sa činjenicom da je najveći broj posetilaca festivala starije životne dobi, pokazano je veliko interesovanje za teme i materijale koje Gradski zavod za javno zdravlje promoviše kroz rad Kancelarije za zdravlje starih, pre svega za „Vodič za bolju i bržu komunikaciju sa starijima u sistemu zdravstvene zaštite“, kao i za „Vodič za koordinaciju usluga zaštite starijih osoba u Beogradu“.

фестивал здравља

Građani su pokazali zavidno interesovanje i za teme koje se tiču zaštite životne sredine, što deluje veoma pozitivno i ohrabrujuće u kontekstu podizanja nivoa ekološke svesti stanovništva. U tom smislu, najviše razgovora vođeno je sa posetiocima na temu kvaliteta vazduha u glavnom gradu, ali i ispitivanja ispravnosti i kvaliteta vode za piće, mogućnosti i pripreme za uzgoj organske hrane i sl.

фестивал здравља

Pored pomenutih tema, u skladu sa dolazećim hladnim mesecima i očekivanim porastom respiratornih infekcija koje su za ovo doba godine karakteristične, sa građanima je razgovarano načinima zaštite od gripa. Osim toga, sa posetiocima je, kao i uvek, vršeno savetovanje i temeljno informisanje u vezi sa značajem imunizacije u prevenciji zaraznih bolesti uopšte, sa posebnim osvrtom na značaj obavezne vakcinacije u dečjem uzrastu, prema aktuelnom Kalendaru imunizacije.

фестивал здравља 2017

Festival je i ovog puta, kao i uvek do sada, realizovan pod pokroviteljstvom i uz podršku značajnih republičkih i gradskih institucija, kao i brojnih relevantnih ustanova i organizacija iz oblasti medicine i sporta, među kojima su: Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Lekarska i Farmaceutska komora Srbije, Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Crveni krst Srbije, Olimpijski komitet i Sportski savez Srbije, Dom zdravlja i Gradska opština „Stari grad“, na čijoj se teritoriji i održavao Festival. Na ovoj popularnoj gradskoj manifestaciji učešće su uzeli brojni domovi zdravlja, privatne ordinacije, bolnice, klinike, farmaceutske kuće, fitnes, velnes i banjski centri, etno sela, odnosno svi oni koji za cilj imaju razvijanje zdravih životnih navika i unapređenje zdravlja građana kroz zdravstveno prosvećivanje.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351