Gradski zavod na Prolećnom festivalu zdravlja 2016.

Prolecni festival zdravlja 2016

U beogradskom Domu omladine je, 17. i 18. marta 2016.godine, pod poznatim sloganom „Učinite danas nešto dobro za svoje zdravlje“, održan 13. Prolećni festival zdravlja. Gradski zavod za javno zdravlje je, nastavljajući dugogodišnju dobru saradnju sa Festivalom, i ovog puta bio važan učesnikove gradske manifestacije, održane uz podršku i pokroviteljstvo brojnih relevantnih republičkih i gradskih institucija iz oblasti medicine i sporta.

U ulozi domaćina štanda Gradskog zavoda za javno zdravlje, tokom dva dana trajanja Festivala, bilo je ukupno osmoro zdravstvenih radnika iz svih delatnosti Zavoda. U razgovorima sa građanima koji su posetili izložbeni štand pokrenut je širok dijapazon tema od značaja za očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja, a koje su neposredno pokrivene svakodnevnom delatnošću svih centara Gradskog zavoda, kao i radom njegovih specijalizovanih savetovališta.

Imajući u vidu poznate stope obolevanja i najčešćih uzroka smrti u našoj populaciji, ne čudi što su posetioci najviše interesovanja pokazali za mogućnost prevencije kardiovaskularnih oboljenja, posebno povišenog krvnog pritiska. Ova prilika je iskorišćena da im se posebno ukaže na veliki značaj usvajanja zdravih stilova života, poput redovne fizičke aktivnosti i pravilne i izbalansirane ishrane u cilju regulisanja telesne težine i održavanja optimalnog metaboličke ravnoteže, kao i izbegavanje štetnih navika poput pušenja i/ili konzumiranja alkohola, kao neprikosnovenih mera prevencije za nastanak bolesti srca i krvnih sudova.

Prolecni festival zdravlja 2016

Uz to, naglašena je važnost odlazaka kod izabranog lekara i redovnih preventivnih pregleda radi sprečavanja, ranog otkrivanja i blagovremenog lečenja svih preventabilnih bolesti gde, pored kardiovaskularnih, veoma značajno mesto zauzimaju i maligna oboljenja. U skladu sa obeležavanjem marta kao Nacionalnog meseca borbe protiv raka, posetiocima Festivala su, kao adekvatna podrška usmenim savetima i uputstvima, deljeni edukativni lifleti posvećeni prevenciji tri najčešća maligniteta u našoj populaciji - raka dojke, grlića materice i debelog creva, za koje se u pojedinim zdravstvenim ustanovama od 2012. godine sprovodi i program organizovanog skrininga, na šta je građanima takođe ukazano.

Pravilna ishrana, način čuvanja i higijena namirnica su teme koje su bile aktuelne i na ovom Festivalu zdravlja.

Puno interesovanja i pitanja prisutnih je bilo usmereno ka efikasnim merama prevencije i prepoznavanju simptoma zaraznih bolesti karakterističnih za naše podneblje poput trihineloze, salmoneloze, bruceloze, lajmske bolesti, gripa i tuberkuloze.

Naslanjajući se delimično na značaj kontrole zaraznih oboljenja uopšte, a imajući u vidu globalnu, ali u poslednje vreme i nacionalnu aktuelnost teme, aktivnosti Zavoda su bile usmerene i ka aktivnoj promociji vakcinacije, kao najefektivnije i najefikasnije mere prevencije ozbiljnih zaraznih oboljenja u cilju očuvanja kolektivnog imuniteta i zdravlja celokupnog stanovništva.

Prolecni festival zdravlja 2016

U skladu sa tradicijom organizovanih školskih poseta Festivalu, značajan deo aktivnosti bio je posvećen populaciji mladih. Imajući u vidu vulnerabilnost adolescentnog perioda i sledstvenu sklonost ka eksperimentisanju, najveći deo aktivnosti bio je usmeren upravo ka prevenciji širokog spektra rizičnih oblika ponašanja, poput konzumiranja alkohola, rizičnog seksualnog ponašanja, kao i zaštiti od HIV-a.
U sklopu svih sprovedenih aktivnosti i široke palete tema od javnozdravstvenog značaja, na štandu Gradskog zavoda, posetiocima je tokom dva dana trajanja Festivala podeljeno oko 13000 odgovarajućihl ifleta, brošura i flajera zdravstveno-edukativnog sadržaja.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351