Svetski dan mentalnog zdravlja - 10. oktobar 2023.

svetski dan mentalnog zdravljaSvetski dan mentalnog zdravlja obeležava se svake godine 10. oktobra sa ciljem podizanja svesti o različitim aspektima mentalnog zdravlja širom sveta i mobilisanjem opštih napora u podršci mentalnom zdravlju.

Svetski dan mentalnog zdravlja 2023. godine predstavlja priliku da se ljudi i zajednice ujedine iza ovogodišnje teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“, kako bi unapredili znanje, podigli svest i pokrenuli akcije koje promovišu i štite mentalno zdravlje svakog pojedinca, kao univerzalno ljudsko pravo.

MENTALNO ZDRAVLJE JE OSNOVNO LJUDSKO PRAVO! Svaka osoba na svetu ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od faktora rizika po mentalno zdravlje, pravo na dostupnu, pristupačnu, prihvatljivu i kvalitetnu negu, kao i pravo na slobodu, nezavisnost i uključivanje u zajednicu.

DOBRO MENTALNO ZDRAVLJE JE SASTAVNI DEO NAŠEG UKUPNOG ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA! Dobro mentalno zdravlje nam omogućava da se nosimo sa izazovima, povežemo sa drugima i napredujemo tokom čitavog života. Ono je od vitalnog značaja i zaslužuje da bude priznato i poštovano. Mentalno zdravlje i blagostanje su od suštinskog značaja za uživanje u dobrom i smislenom životu. Ipak, svaka osma osoba na svetu suočava se sa mentalnim zdravstvenim problemima, koji mogu uticati na njihovo fizičko zdravlje, emocionalne i socijalne interakcije sa drugima, kao i na celokupni kvalitet njihovog života.

SVAKO IMA PRAVO NA PRISTUP KVALITETNOJ ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA! Pošto je mentalno zdravlje univerzalno ljudsko pravo, svi imamo pravo na pristup kvalitetnom tretmanu koji zadovoljava naše potrebe i poštuje naša prava tokom čitavog života. Narušeno stanje mentalnog zdravlja nikada ne bi trebalo da bude razlog za lišavanje ljudskih prava. Međutim, širom sveta, ljudi sa mentalnim zdravstvenim problemima su i dalje često izloženi kršenju osnovnih ljudskih prava- mnogi su isključeni iz života u zajednici i diskriminisani, dok veliki broj nema pristup adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti koja im je neophodna.

STIGMATIZACIJA I DISKRIMINACIJA OSOBA SA POREMEĆAJIMA MENTALNOG ZDRAVLJA NE BI SMELE DA POSTOJE! Svako ima pravo da živi svoj život bez stigme i diskriminacije u svom radnom ili životnom okruženju.

SVAKA OSOBA IMA PRAVO DA ŽIVI NEZAVISNO I DA BUDE UKLJUČENA U ZAJEDNICU! Svi ljudi moraju imati pristup adekvatnim uslugama podrške mentalnom zdravlju, kao i pristup obrazovanju, ostvarivanju prihoda, mogućnostima stanovanja i socijalnoj podršci da bi živeli samostalno i bili uključeni u svoje zajednice.

KVALITETNE USLUGE MENTALNOG ZDRAVLJA I PODRŠKA U ZAJEDNICI SU OD KLJUČNE VAŽNOSTI! Od vitalnog je značaja osigurati da svako može imati pristup uslugama mentalnog zdravlja i podrške u zajednici. Takođe, pristup podršci i resursima za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja u detinjstvu može napraviti stvarnu razliku u zdravlju i dobrobiti mladih ljudi i odraslih osoba u kasnijem životu, i njega treba promovisati kao prioritet u svim zemljama.

PREPOZNAVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA KAO UNIVERZALNOG LJUDSKOG PRAVA OSNAŽUJE LJUDE DA SE ZALAŽU ZA SVOJA PRAVA I PRAVA NJIHOVIH BLIŽNJIH! Ako ljudi nisu svesni svojih ljudskih prava, nisu u stanju da se za njih zalažu.

BRIGU O DRUGIMA ZAPOČNITE BRIGOM O SEBI... ZDRAVIM NAČINOM ŽIVOTA ČUVAJTE I UNAPREDITE VAŠE MENTALNO ZDRAVLJE !

O načinima kako da očuvate i unapredite svoje mentalno zdravlje i izborite se sa stresom na pravi način možete se detaljnije informisati u našoj brošuri: „Strategije životnog stila u upravljanju stresom“.

mentalno zdravlje 2023. poster


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351