Svetski dan mentalnog zdravlja - 10. oktobar 2022.

mentalno zdravlje 2022Svetski dan mentalnog zdravlja predstavlja najvažniju godišnju globalnu kampanju namenjenu podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja. Obeležava se na svim kontinentima i u gotovo svim zemljama kroz lokalne, regionalne i nacionalne događaje i programe. Ove godine se obeležava pod sloganom „Neka mentalno zdravlje i dobrobit postanu prioritet za sve“ i pruža priliku da se svi pokrenu radi zaštite i poboljšanja mentalnog zdravlja.

Pre pandemije COVID-19 bilo je procenjeno da jedna od osam osoba u svetu živi sa mentalnim poremećajem. Pandemija je stvorila globalnu krizu za mentalno zdravlje, a procene su pokazale da je porast anksioznih i depresivnih poremećaja iznosio više od 25% tokom prve godine pandemije. U isto vreme, dostupnost usluga iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja je bila ugrožena.

Sve je više primera da je očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja moguće korišćenjem opštih i ciljanih intervencija zasnovanih na dokazima. Veliki značaj ima i poboljšanje socijalnih determinanti zdravlja (obrazovanje, zaposlenje, zdravstveno osiguranje, uslovi za rad i stanovanje itd.), ali i smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa poremećajima mentalnog zdravlja.

Potrebno je kreirati okruženje u kome se mentalno zdravlje poštuje, čuva i unapređuje, gde svi imaju jednake mogućnosti da dožive mentalno blagostanje, mogu da ostvare ljudska prava i gde svako može da dobije zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna.

ment. zdr. 2022. tekst
Na sam Svetski dan mentalnog zdravlja biće organizovan onlajn vebinar na temu: „Emocije - kako ih prepoznati i upravljati njima?“ u sklopu niza aktivnosti koje tim povodom sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u okviru programa koji je posvećen očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja i koji se realizuje uz podršku Grada Beograda, odnosno Sekretarijata za zdravstvo Uprave grada Beograda. Informacija o pristupu vebinaru biće blagovremeno objavljena na naslovnoj strani veb sajta Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Tokom vebinara imaćete prilike da saznate o razvoju emocija kod dece, emocionalnoj regulaciji kod dece i adolescenata, kod odraslih osoba, ali i kod poremećaja ličnosti, kako razlikovati zdrave od patoloških emocija, kako razumeti mentalno zdravlje u socijalnom kontekstu itd.

U svojstvu panelista učestvuju: dr Nevenka Kovačević, specijalista socijalne medicine iz Centra za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, dr Milutin Kostić, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje i klinički lekar na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, jedan od autora knjige "Odgovorna upotreba benzodijazepina", dr Roberto Grujičić, specijalizant dečje i adolescentne psihijatrije i doktorand Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji radi u Klinici za decu i omladinu, Snežana Mrvić, diplomirani psiholog, edukant završne godine psihoanalitičke psihoterapije, specijalizant medicinske psihologije, radi u Kliničkom odeljenju za krizna stanja i afektivne poremećaje Instituta za mentalno zdravlje i Ivana Lukovnjak, pedagog Osnovne škole „Knez Sima Marković“ u Barajevu i psihodramski psihoterapeut.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351