Svetski dan zdravlja - 7 april 2024.

dan zdravljaSvake godine, 7 aprila- na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije, međunarodne organizacije osnovane sa vizijom da svaki pojedinac ima pravo da ostvari najviši mogući nivo zdravlja, obeležava se Svetski dan zdravlja, kao globalna platforma za podizanje svesti o zdravstvenim pitanjima i mobilisanje napora za promovisanje zdravijeg života.

U današnje vreme, širom sveta, pravo na zdravlje miliona ljudi biva sve više ugroženo. Brojni konflikti i prirodne katastrofe čija se učestalost proteklih godina znatno povećala, razaraju živote, uzrokuju smrt, bol, glad i psihički stres velikom broju ljudi. Sagorevanje fosilnih goriva pokreće klimatsku krizu i oduzima nam pravo da udišemo čist vazduh, a zagađenje vazduha u zatvorenom i na otvorenom na svakih 5 sekundi oduzme po jedan život.

Iako je SZO utvrdila da najmanje 140 zemalja u svetu u svojim ustavima priznaje zdravlje kao ljudsko pravo, nezanemarljiv broj država još uvek ne donosi ili ne sprovodi zakone kako bi osigurale da njihovo stanovništvo ima i ostvaruje pravo na pristup zdravstvenim uslugama. Ovo potkrepljuje činjenica da 2021. godine najmanje 4,5 milijardi ljudi - više od polovine svetske populacije - nije bilo u potpunosti pokriveno osnovnim zdravstvenim uslugama.

U cilju odgovora na ove vrste izazova, ove godine globalna kampanja koja prati ovaj važan datum, sprovodi se pod sloganom Moje zdravlje, moje pravo”.

dan zdravlja
Izvor: www.who.int/campaigns/world-health-day/2024

Ova tema naglašava osnovni princip da svako, bez obzira ko je i gde živi, ima pravo da postigne najviši standard zdravlja, da ima pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i bezbednoj vodi za piće, čistom vazduhu, dobroj ishrani, kvalitetnom stanovanju, pristojnim uslovima rada i životne sredine i slobodi od diskriminacije.

Pandemija virusa KOVID-19 prethodnih godina je dodatno istakla kritičnu važnost zdravlja za pojedince i zajednice širom sveta, kao i postojeće zdravstvene disparitete i ranjivosti, istovremeno naglašavajući potrebu za otpornim zdravstvenim sistemima koji mogu efikasno da odgovore na krize.

Dok nastavljamo da se suočavamo sa različitim globalnim izazovima, Svetski dan zdravlja služi kao podsetnik na važnost davanja prioriteta zdravlju i ulaganja u strategije koje promovišu jednakost i uključenost svakog pojedinca o brigu o zdravlju.

Ljudska zdravstvena prava su osnovna prava koja osiguravaju pojedincima pristup zdravstvenim uslugama, informacijama i resursima neophodnim za postizanje i održavanje dobrog zdravlja. Ova prava su često sadržana u međunarodnim sporazumima, kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Neka od ključnih ljudskih zdravstvenih prava uključuju:

PRAVO NA ZDRAVLJE: Ovo osnovno pravo priznaje da svako ima pravo na najviši mogući standard fizičkog i mentalnog zdravlja. Obuhvata pristup zdravstvenim uslugama, objektima, dobrima i informacijama neophodnim za postizanje i održavanje dobrog zdravlja.

PRAVO NA MEDICINSKU NEGU: Pojedinci imaju pravo na blagovremenu i odgovarajuću medicinsku negu bez diskriminacije, bez obzira na faktore kao što su rasa, etnička pripadnost, pol, socioekonomski status ili geografska lokacija. Ovo uključuje pristup preventivnim, kurativnim i rehabilitacionim zdravstvenim uslugama, kao i osnovnim lekovima i medicinskim potrepštinama.

PRAVO NA ZDRAVSTVENE INFORMACIJE: Pojedinci imaju pravo na pristup tačnim i sveobuhvatnim informacijama o pitanjima vezanim za zdravlje, uključujući preventivne mere, mogućnosti lečenja i dostupne zdravstvene usluge. Pristup zdravstvenim informacijama je od suštinskog značaja za donošenje informisanih odluka o svom zdravlju.

PRAVO NA PRIVATNOST I POVERLJIVOST: Pacijenti imaju pravo na privatnost i poverljivost u zdravstvenim ustanovama. Ovo uključuje zaštitu ličnih zdravstvenih informacija i pravo na pristanak na medicinski tretman i otkrivanje medicinskih informacija.

PRAVO NA UČEŠĆE U DONOŠENJU ODLUKA U VEZI SA ZDRAVLJEM: Pojedinci imaju pravo da učestvuju u odlukama koje utiču na njihovo zdravlje, uključujući odluke o politici zdravstvene zaštite, programima i istraživanjima. Ovo uključuje pravo da budu uključeni u planiranje, implementaciju i evaluaciju zdravstvenih usluga koje s eodnose na njihovo zdravlje

PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU: Svi pojedinci imaju pravo na pristup zdravstvenim uslugama i beneficijama bez diskriminacije na osnovu faktora kao što su rasa, etnička pripadnost, religija, pol, godine, invaliditet, seksualna orijentacija ili socioekonomski status.

PRAVO NA BEZBEDNE USLOVE RADA: Radnici imaju pravo da rade u sredinama koje ne predstavljaju rizik po njihovo zdravlje i bezbednost. Ovo uključuje zaštitu od profesionalnih bolesti i opasnosti, pristup sigurnosnoj opremi i pravičnu nadoknadu u slučaju povreda ili bolesti na radu.

PRAVO NA ADEKVATNU ISHRANU: Svako ima pravo na pristup dovoljnoj količini bezbednih i hranljivih namirnica koje zadovoljavaju nutritivne i energetske potrebe za zdrav život. Ovo pravo je od suštinskog značaja za sprečavanje pothranjenosti i unapređenje opšteg blagostanja.

PRAVO NA ČISTU VODU I ADEKVATNE SANITARNE USLOVE: Pristup čistoj vodi i sanitarnim objektima je od ključnog značaja za održavanje dobrog zdravlja i sprečavanje širenja bolesti koje se prenose vodom. Pojedinci imaju pravo na sigurnu vodu za piće i adekvatne sanitarne usluge.

PRAVO NA ADEKVATNO STANOVANJE: Adekvatan smeštaj je od suštinskog značaja za zaštitu zdravlja i blagostanja pojedinaca. Ovo pravo uključuje pristup bezbednom smeštaju koji obezbeđuje zaštitu od opasnosti i pozitivno utiče na psuhofizičko zdravlje.

Ova prava su međusobno povezana, međusobno se osnažuju i upotpunjuju, čineći osnovu sveobuhvatnog okvira za unapređenje zdravlja i obezbeđivanje zdravog i dostojanstvenog života svakom pojedincu. Održavanje i zaštita ovih prava je od suštinskog značaja za izgradnju zdravijeg i pravednijeg društva.

UZ PRAVA IDU I OBAVEZE...

Treba imati u vidu da je zdravlje naše osnovno ljudsko pravo, ali i obaveza- prema seba i svojim bližnjima, i stoga svako od nas treba da uradi sve što je u njegovoj mogućnosti da sačuva ili poboljša svoje zdravlje.

      Kako brinuti o svom zdravlju ?

    ♦ HRANITE SE PRAVILNO! Nemojte preskakati obroke, vodite računa o izboru namirnica i načinu njihove pripreme. Održavajte poželjnu telesnu težinu.
   ♦ Svakoga dana BUDITE FIZIČKI AKTIVNI!
   ♦ Recite NE duvanskim proivodima! Budite zagovornik okruženja bez duvanskog dima.
   ♦ Ograničite unos alkoholnih pića!
   ♦ Družite se!
   ♦ Redovno kontrolišite svoje zdravlje kod svog izabranog lekara i idite na preventivne preglede!

Svoje znanje o preventivnim pregledima možete proveriti ovde.

dan zdravljaKontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351