Taбeлaрни прикaз пoкaзaтeљa квaлитeтa 2016.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.- 31.12. 2016. ГОДИНЕ

Табеларни приказ показатеља квалитета рада здравствених установа у Београду за период 1.01.-31.12.2016. године, садржи сет табела који се односи на показатеље квалитета рада здравствених установа које здравствену делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите (укупно 38 табела) и сет табела за здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа (укупно 43 табеле). У табелама су приказани сви показатељи квалитета дефинисани Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите («Службени гласник РС» бр. 49/10).

Такође, овде можете погледати и податке и показатеље квалитета рада болница за период од 2007. до 2016. године.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351