Tabelarni prikaz pokazatelja kvaliteta 2016.

TABELARNI PRIKAZ POKAZATELjA KVALITETA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U BEOGRADU ZA PERIOD 1.01.- 31.12. 2016. GODINE

Tabelarni prikaz pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u Beogradu za period 1.01.-31.12.2016. godine, sadrži set tabela koji se odnosi na pokazatelje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova koje zdravstvenu delatnost obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite (ukupno 38 tabela) i set tabela za zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa (ukupno 43 tabele). U tabelama su prikazani svi pokazatelji kvaliteta definisani Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite («Službeni glasnik RS» br. 49/10).

Takođe, ovde možete pogledati i podatke i pokazatelje kvaliteta rada bolnica za period od 2007. do 2016. godine.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351