Светски дан здравља - 7. април 2019.

светски дан здравља 2019Светски дан здравља обележава се 7. априла сваке године, на дан кад је и рођендан Светске здравствене организације (СЗО), основане 1948. године. Слоган овогодишњег обележавања је „Примарна здравствена заштита-основ универзалне покривености здравственом заштитом“.

Циљ је да се истакне значај доступности здравствене заштите, свима и свуда. Иако је напредак видљив у свим регионима света, и даље милиони људи у свету чекају приступ здравственој заштити, а многи су приморани да бирају између здравствене заштите и других дневних потреба, као што су храна, одећа, па чак и дом.

Основно људско право је право на здравље. Људи треба да имају довољно информација о здрављу и доступним услугама, да би на одговарајући начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу својих породица. Најмање половина светске популације није у могућности да добије здравствене услуге. Око 100 милиона људи у свету је сиромашно, а присиљено је да плаћа здравствене услуге из свог џепа. Готово 12% светске популације, тј. око 800 милиона људи, потроши 10% сопствених прихода на здравствене трошкове за себе, болесно дете или другог члана породице, што представља прекомерне трошкове и велики глобални проблем.

Универзална покривеност здравственом заштитом омогућава да појединци и заједнице добију здравствене услуге које су им потребне без финансијских трошкова. То не значи бесплатну покривеност за све могуће здравствене интервенције, већ подразумева минимални пакет здравствених услуга.

светски дан здравља 2019

Шта је примарна здравствена заштита?

Она представља први контакт између појединца и здравственог система и комбинација је личне и колективне одговорности за здравље. Институционализована здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва са циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља. Здравствена делатност на примарном нивоу обухвата рад здравствених установа које се баве унапређењем здравља, превенцијом, односно спречавањем и раним откривањем болести, лечењем, рехабилитацијом болесних и повређених. Од примарне здравствене заштите се очекује да обезбеди решења за 85% здравствених проблема у популацији. Због тога је она изузетно значајан део здравственог система, од чије развијености, ефикасности и квалитета рада зависи извршење осталих делова здравственог система.

Приступачна и квалитетна примарна здравствена заштита је темељ универзалне покривености здравственом заштитом. Она покрива већину здравствених потреба током живота, укључујући услуге као што су: скрининг, вакцинација, планирање породице, информације о томе како спречити настанак болести. Основна карактеристика примарне здравствене заштите јесте пружање услуга грађанима на територији на којој живе и раде.

Као интегрални део свеобухватног система здравствене заштите, примарна здравствена заштита оријентисана је на одговорност за целокупно становништво, а не само на појединце и усмерена је према породици, односно очувању и унапређењу здравља њених чланова. Примарна здравствена заштита акценат ставља на промоцију здравља и превенцију болести, као и изналажење приступа и модела за боље здравље на локалном нивоу, што подразумева и мултисекторску сарадњу.

Циљеви обележавања овогодишњег Светског дана здравља су:

  • омогућавање доступности примарне здравствене заштите свима;
  • померање тежишта активности здравствених установа на овом нивоу здравствене заштите са болести на детерминанте здравља и факторе ризика као узроке обољевања и преверемене смртности;
  • креирање активности у области промоције здравља-унапређење и подршка индивидуалним и колективним здравим стиловима живота.

Поред тога, неопходне су и адекватне здравствене и психосоцијалне интервенције у заједници, ефективно коришћење здравствених служби и развијање партнерства на свим нивоима.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351