Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода 2017.

жртве саобраћајних несрећа 2017Направимо деценију 2011-2020.  Деценијом за памћење!

Тема за 2017. годину: Од Глобалног сећања на глобалну акцију преко Декаде Акције за безбедност на путевима 2011-2020

Циљ за 2020: смањити број погинулих и тешко повређених у саобраћају за 50%

Смањење броја смртних случајева, као и смањење броја  тешких повреда, које је до сада углавном занемаривано, у саобраћајним незгодама до 2020. године за 50% је циљ који је изабран јер представља један од Циљева одрживог развоја усвојених од стране скупштине Уједињених нација.

Зашто Светски дан сећања?

Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода (WDR) обележава се сваке године, треће недеље у новембру, од стране све већег броја земаља на свим континентима широм света.

Овај је дан посвећен сећању на милионе умрлих или повређених у саобраћајним незгодама, њиховим породицама и заједницама, као и одавању почасти преданим радницима службе хитне медицинске помоћи, полиције и здравствених радника који се свакодневно носе с последицама саобраћајног трауматизма.

жртве саобраћајних несрећа

Зашто постоји потреба за тим даном?
Смрт и повреде на путевима су изненадни, насилни, трауматски догађаји, чији је утицај дуготрајан, а често и трајан. Сваке године, милиони новоповређених и ожалошћених људи из свих крајева света придружују се небројеним милионима оних који већ пате због последица саобраћајних незгода.Терет туге и несреће који носи огроман број људи је све већи, јер су многе жртве припадници млађе популације, где су многи судари могли - чак и морали бити спречени, а исто тако зато што је однос према погинулима и  повређенима, као и њиховим породицама, често неадекватан, равнодушан, и непримерен губитку живота или квалитета живота.

Овај посебан Дан сећања има за циљ да се реагује на велику потребу жртава саобраћајних незгода како би се јавно одало признање њиховом губитку и патњи.
Овај дан је такође постао важно средство за владе и све оне чији рад укључује превенцију саобраћајних незгода или реакцију након незгода, јер пружа прилику да се укаже на огромну размеру и ефекат смртних случајева и повреда на путевима, те потребу за усклађеним и хитним деловањем.

Историјат Светског дана
Овај дан су успоставиле жртве незгода на путевима. Од 1995. године, невладине организације које подржавају жртве незгода на путевима, а које су под окриљем Европске федерације жртава незгода на путевима, FEVR, означиле су овај дан (покренут 1993. од стране Road Peace из Велике Британије) – прво као Европски дан сећања, а убрзо као Светски дан, када су се придружиле невладине организације из Јужне Африке, Аргентине и Израела.

У Србији

У периоду од 2012. до 2016. године у саобраћајним незгодама у Србији смртно је страдало 3.080 лица, тешке телесне повреде су задобила 17.052 лица, док су лаке телесне повреде задобила 77.844 лица. Није успостављен стабилан тренд смањења броја саобраћајних незгода са погинулим лицима у посматраном периоду од 2012. до 2016. године. Највише саобраћајних незгода са погинулим лицима било је 2012. године (619) а најмање 2014. године.

У претходних пет година највећи удео у броју погинулих лица имају возачи и путници у моторним возилима (45%), затим следе пешаци (25%), бициклисти (10%), моторизовани двоточкаши (10%). Возачи и путници на тракторима чине 6%, возачи и путници у теретним возилима (3%) и возачи и путници у аутобусима (1%) погинулих лица.

Након 2010. године успостављен је тренд смањења броја погинуле деце, који је трајао до 2014. године. У 2015. години дошло је до повећања броја погинуле деце, када је погинуло 14 деце, а у 2016. години је погинуло 12 деце. У претходној години највише погинуле деце било је, према својству учесника у саобраћају - путник у возилу (7), пешак (4), а једно дете је погинуло у својству бициклисте. Од укупно дванаесторо погинуле деце у саобраћају у 2016. години, шесторо су били дечаци и шесторо су биле девојчице. Када су у питању повређена деца, дечаци чине 56% (913), а девојчице 44% (723), од укупног броја повређене деце.

Након 2007. године успостављен је тренд смањења броја погинулих младих учесника у саобраћају, са осцилацијама у 2010. и 2016. години. Након 2014. године број повређених младих учесника расте.

Националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године дефинисано је да се до 2020. године број тешких телесних повреда преполови у односу на број из 2011. године, што значи да 2020. године буде највише 1.889 тешко повређених лица у саобраћају.

Градски завод за јавно здравље Београд у континуитету се бави превенцијом повреда у саобраћају на више начина: едукацијом становништва о свим факторима ризика који могу довести до саобраћајног трауматизма, акцијама у заједници, едукацијом здравствених радника и сарадника, обележавањем важних датума из области превенције повреда у саобраћају, објављивањем различитих садржаја путем медија, штампањем промотивног материјала, уз мултисекторску и мултидисциплинарну сарадњу са релевантним институцијама у нашој земљи које се баве безбедношћу у саобраћају.

Линк на водич Светског дана: - http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351