Квалитет ваздуха у Београду – почетак грејне сезоне

vazduh beogradГрадски завод за јавно здравље Београд врши контролу квалитета ваздуха више од 30 година на територији Београда и то у оквиру Локалне мреже у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине, Града Београда и у оквиру Државне мреже у сарадњи са Министарством заштите животне средине, Републике Србије на близу 30 мерних места.

Квалитет ваздуха на територији Београда показује сезонске варијације имајући у виду да су концентрације загађујућих материја у амбијенталном ваздуху веће зими него лети. Оваква ситуација је последица утицаја грејне сезоне, пре свега активирања бројних индивидуалних ложишта на ужој и широј територији града. Поред тога, метеоролошки услови као што су температурне инверзије, у комбинацији са скраћивањем обданице, резултују стварањем услова за појаву епизодних загађења амбијенталног ваздуха.

У складу са периодом године који следи, у случају  повећање концентрација загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху, Стручни тим Градског завода за јавно здравље, Београд пажљиво прати резултате контроле квалитета ваздуха и у складу са тим издаје упозорења, али и препоруке за понашање вулнерабилних група грађана (деце, старијих, хроничних болесника).

Паралелно са интензивираним активностима везано за контролу квалитета ваздуха и обавештавање јавности у грејној сезони, Стручни тим Завода перманентно ради и на подизању свести опште популације о важности квалитета амбијенталног ваздуха и чињеници да свако, почевши од себе, може да допринесе побољшању квалитета ваздуха који сви заједнички свакодневно удишемо.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351