Добра проветреност просторија и Ковид-19

provetravanje covidКолики је значај проветравања просторија? На који начин простор у којем боравимо можемо учинити безбеднијим од ширења заразе КОВИД-19?

Проветравање, односно омогућавање уласка "свежег" ваздуха из спољашњости у унутрашњост просторија и изласка "устајалог" ваздуха ван свих затворених просторија у којима током дана боравимо, било да су намењене обављању пословних и других животних активности или су предвиђене за одмор, игра значајну улогу у склопу хигијенских-епидемиолошких мера које се предузимају у циљу спречавања ширења узрочника КОВИД-19.

Природно проветравање просторија се најбоље постиже отварањем прозора и врата на просторији. Уколико желимо да појачамо учинак проветравања, можемо отворити прозоре, врата на супротним странама просторије. Изузетно се могу користити вентилатори или други електро-механички уређаји са истом наменом, али такве ситуације и места постављања истих у просторији треба проценити од случаја до случаја.

У циљу смањења ширења изазивача зараза који се могу преносити путем ваздуха, важно је да смер струјања ваздуха у просторији, било да је природан или изазван коришћењем клима уређаја, вентилатора или фенова са топлим ваздухом, не иде директно од једне особе ка другој.

Од изузетне важности је и да на свим прозорима постоје и заштитне мреже или решетке, односно сигурносни механизми који онемогућавају деци, али и свим другим особама, прилазак прозору док је отворен, у циљу спречавања задесног, нехотичног, или у неким ситуацијама вољног, испадања или искакања кроз прозор. Такође, у просторијама и у ситуацијама у којима се у циљу појачаног проветравања морају користити вентилатори или други електро-механички уређаји, никада не смеју боравити деца без надзора пунолетних особа (родитеља, старатеља, неговатеља..)

Морамо увек имати на уму да је у циљу заштите нас самих али и свих особа са којима смо у контакту током дана и ноћи, обавезно примењивати све мере које су препоручене од стране званичних државних институција, а као додатну меру у циљу превенције ширења КОВИД-19 у затвореним просторима, можемо и повећати учесталост и интензитет проветравања просторија у којима боравимо.

Наравно, увек је потребно узети у обзир величину просторије, поштовање свих званично наложених личних и општих хигијенско-епидемиолошких мера укључујући број особа које истовремено могу боравити у тој просторији, као и по потреби ношење основне личне заштитне опреме (маска за лице, визир, и др).

На локацијама које се налазе у зонама где можемо очекивати повећано аерозагађење (централне градске саобраћајнице,..) у одређеним деловима дана, проветравање просторија треба вршити када се запажа најнижи степен загађења ваздуха (на пр. у периоду дана када нема интензивних саобраћајних гужви).

У сваком случају, када год је то могуће, и уколико су испуњени сви безбедносни предуслови, редовно и учестало проветравање просторија у којима боравимо може бити корисна додатна мера уз примену свих других званично наложених мера за смањење ризика од ширења узрочника епидемије КОВИД-19.

Адаптација текста преузетог са: Светска здравствена организација (СЗО) - Проветравање & КОВИД-19 . Др Мариа Неира. 30.Октобар 2020.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351