Обавештење поводом дима на депонији у Винчи

Пожар депонија винчаГрадски завод за јавно здравље Београд преко мерних станица непрекидно прати концентрацију загађујућих материја у ваздуху на широј територији Београда, са посебним освртом на ситуацију у вези са спорадичном појавом емисије дима са депоније Винча. Посебна пажња усмерена је на насеља Лешће, Вишњичка бања, Вишњица, Роспи ћуприја, Карабурма, Крњача, Котеж, Борча, Миријево, Звездара и остале делове града који могу бити под утицајем.

Поред мерних места из редовног програма праћења квалитета ваздуха који гравитирају ка локацији депоније Винча, у сарадњи са Градским секретаријатом за заштиту животне средине успостављена су додатна мерна места са циљем детаљнијег праћења ситуације на предметним локацијама. Поред тога Мобилна екотоксиколошка јединица Градског завода у више наврата је обилазила терен и вршила тренутна мерења загађујућих материја.

Увидом у резултате који се добијају из мреже мерних места континуалног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи ГЗЗЈЗ Београд, није констатовано прекорачење загађујућих материја изнад граничне вредности за период праћења од 24 сата, при чему су праћени: угљен моноксид, азот диоксид, сумпор диоксид и суспендоване честице испод 10 микрона. У раним јутарним сатима констатована су епизодна повећања вредности суспендованих честица испод 10 микрона (ПМ10), али је концентрација ових загађујућих материја И даље испод граничне вредности за период од 24 сата, како је иначе законски прописано праћење и приказивање вредности наведеног параметра. Такође, тренутна мерења на терену нису показала прекорачења ни специфичних параметара као што су полициклични ароматични угљоводоници. У складу са последњим резултатима, праћењем развоја ситуације и информацијама добијеним од грађана  Градски завод за јавно здравље константно прати ситуацију и планира даље кораке везано за мерење квалитета ваздуха при чему су битне и информације добијене од осталих релевантних институција.

На основу резултата до сада спроведених испитивања квалитета ваздуха везано за појаву дима, односно пожара на депонији у Винчи нису констатоване концентрације загађујућих материја које, могу имати негативан утицај на здравље при акутној изложености (посматрано као целодневне 24 часовне вредности).

Непријатне сензације које повремено имају грађани наведених насеља су везане за конкретне метереолошке услове, који у току касних вечерњих и рани јутраних часова поспешују задржавање ослобођених загађујућих материја у приземним слојевима атмосфере, док се у току дана због појаве вертикалних и хоризонталних ваздушних струјања изазваних сунчевим зрачењем врши разређење и дисперговање загађујућих материја.

С тим у вези препоручујемо грађанима да током ноћи и дела преподневна држе затворене прозоре на стамбеним објектима и дуже не бораве на отвореном у случају појаве дима и непријатних мириса. Ово се пре свега односи на особе које болују од хроничних плућних и кардиоваскуларних, као и других акутних и хроничних болести у којима је већ компромитована плућна функција.

О новим резултатима праћења квалитета ваздуха везено за појаву дима и пожара на депонији Винча ћемо давати информације у складу са резултатима спроведеног испитивања.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351