Резултати праћења квалитета ваздуха обрађени на дан 3.7.2017. у 15ч

Резултати редовног мониторинга квалитета ваздуха, који ГЗЗЈЗ Београд спроводи на 24 мерна места/станице на територији Београда према Програмима контроле квалитета ваздуха у локалној и државној мрежи, показују да концентрације основних загађујућих материја не одступају од уобичајених вредности, карактеристичних за ово доба године, метеоролошке услове и идентификоване изворе емисије на територији града Београда.

Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди,  сумпор диоксид, суспендоване честице аеродинамичког пречника мањег од  10 микрометара (ПМ10), приземни озон.

Више информација: Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 3.7.2017. у 15ч

Резултати праћења квалитета ваздуха обрађени на дан 30.6.2017. у 15ч

Резултати праћења квалитета ваздуха обрађени на дан 29.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 28.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 27.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 26.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 25.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 24.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 23.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 22.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 21.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 20.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 19.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 18.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 17.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 16.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 15.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 14.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 13.6.2017. у 15ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 12.6.2017. у 14ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 11.6.2017. у 17ч

Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 10.6.2017.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351