Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 3.7.2017. u 15č

Rezultati redovnog monitoringa kvaliteta vazduha, koji GZZJZ Beograd sprovodi na 24 merna mesta/stanice na teritoriji Beograda prema Programima kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj i državnoj mreži, pokazuju da koncentracije osnovnih zagađujućih materija ne odstupaju od uobičajenih vrednosti, karakterističnih za ovo doba godine, meteorološke uslove i identifikovane izvore emisije na teritoriji grada Beograda.

Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice aerodinamičkog prečnika manjeg od 10 mikrometara (PM10), prizemni ozon.

Više informacija: Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 3.7.2017. u 15č

 

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 30.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 29.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 28.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 27.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 26.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 25.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 24.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 23.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 22.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 21.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 20.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 19.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 18.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 17.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 16.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 15.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 14.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 13.6.2017. u 15h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 12.6.2017. u 14h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 11.6.2017. u 17h

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 10.6.2017.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351