DOPIS ZAŠTITNIKA GRAĐANA U VEZI POŽARA NA DEPONIJI U VINČI I ODGOVORI GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

Po dobijanju zahteva Zaštitnika građana (del. br. 23649 od 15.6.2017.) u kom se traže dodatne informacije u vezi sa kontrolom kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda nakon izbijanja požara na deponiji u Vinči, Gradski zavoda za javno zdravlje, Beograd je u roku dostavio odgovore na tražena pitanja (Dopis br. V-8 2942/2 od 23.6.2017.).

Predmetni dopisi su dostupni u nastavku:

Pitanja Zaštitnika građana

Odgovor GZZJZ Beograd

 

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351