Kvalitet vazduha u Beogradu - početak grejne sezone

vazduh beograd

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd vrši kontrolu kvaliteta vazduha više od 30 godina na teritoriji Beograda i to u okviru Lokalne mreže u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Grada Beograda i u okviru Državne mreže u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Republike Srbije na blizu 30 mernih mesta.

Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda pokazuje sezonske varijacije imajući u vidu da su koncentracije zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu veće zimi nego leti. Ovakva situacija je posledica uticaja grejne sezone, pre svega aktiviranja brojnih individualnih ložišta na užoj i široj teritoriji grada. Pored toga, meteorološki uslovi kao što su temperaturne inverzije, u kombinaciji sa skraćivanjem obdanice, rezultuju stvaranjem uslova za pojavu epizodnih zagađenja ambijentalnog vazduha.

U skladu sa periodom godine koji sledi, u slučaju  povećanje koncentracija zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu, Stručni tim Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd pažljivo prati rezultate kontrole kvaliteta vazduha i u skladu sa tim izdaje upozorenja, ali i preporuke za ponašanje vulnerabilnih grupa građana (dece, starijih, hroničnih bolesnika).

Paralelno sa intenziviranim aktivnostima vezano za kontrolu kvaliteta vazduha i obaveštavanje javnosti u grejnoj sezoni, Stručni tim Zavoda permanentno radi i na podizanju svesti opšte populacije o važnosti kvaliteta ambijentalnog vazduha i činjenici da svako, počevši od sebe, može da doprinese poboljšanju kvaliteta vazduha koji svi zajednički svakodnevno udišemo.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351