Kvalitet vazduha u Beogradu - januar 2017.

Београд ваздух

Mrežu mernih stanica Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za sistematsko praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda čini 18 mernih mesta (od kojih su na 5 postavljene automatske merne stanice). Pored lokalne mreže, 4 automatske merne stanice kojima upravlja Gradski zavod za javno zdravlje Beograd pripadaju državnoj mreži.

Postojanje automatskih mernih stanica, opremljenih mernim uređajima za kontinualno praćenje kvaliteta vazduha, omogućava prenos podataka u realnom vremenu i kontinualno praćenje epizodnih zagađenja.

Praćenje kvaliteta vazduha obuhvata merenja koncentracije sumpor dioksida, čađi, azot dioksida, suspendovanih čestica PM10, suspendovanih čestica PM2,5, ugljen monoksida, prizemnog ozona, teških metala i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama, benzena i njegovih derivata, taložnih materija.

Dobijeni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda se upoređuju sa vrednostima datim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.
Najveća zagađenja vazduha se registruju na mernim mestima u blizini velikih saobraćajnica, a u zimskom periodu, i u područjima gde je veliki broj kotlarnica i individualnih ložišta.

Prema rezultatima poslednjih merenja nivoa zagađujućih materija, na pomenutim mernim mestima je konstatovano povećanje koncentracija određenih zagađujućih materija- dominantno azot dioksida i suspendovanih čestica PM10, što je očekivani nalaz s obzirom na izvore emisije i karakteristične meteorološke uslove za ovo doba godine.

U slučajevima kada je zagađenje ambijentalnog vazduha značajnije, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd putem medija daje preporuke za ponašanje građana, pogotovo najosetljivijih grupa stanovnika u gradskoj sredini (deca, stari, osobe za hroničnim oboljenjima respiratornog ili kardiovaskularnog sistema).

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351