Квалитет ваздуха у Београду - јануар 2017.

Београд ваздухМрежу мерних станица Градског завода за јавно здравље Београд за систематско праћење квалитета ваздуха на територији Београда чини 18 мерних места (од којих су на 5 постављене аутоматске мерне станице). Поред локалне мреже, 4 аутоматске мерне станице којима управља Градски завод за јавно здравље Београд припадају државној мрежи.

Постојање аутоматских мерних станица, опремљених мерним уређајима за континуално праћење квалитета ваздуха, омогућава пренос података у реалном времену и континуално праћење епизодних загађења.

Праћење квалитета ваздуха обухвата мерења концентрације сумпор диоксида, чађи, азот диоксида, суспендованих честица ПМ10, суспендованих честица ПМ2,5, угљен моноксида, приземног озона, тешких метала и бензо(а)пирена у суспендованим честицама, бензена и његових деривата, таложних материја.

Добијени резултати испитивања квалитета ваздуха на територији Београда се упоређују са вредностима датим Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
Највећа загађења ваздуха се региструју на мерним местима у близини великих саобраћајница, а у зимском периоду, и у подручјима где је велики број котларница и индивидуалних ложишта.

Према резултатима последњих мерења нивоа загађујућих материја, на поменутим мерним местима је констатовано повећање концентрација одређених загађујућих материја- доминантно азот диоксида и суспендованих честица ПМ10, што је очекивани налаз с обзиром на изворе емисије и карактеристичне метеоролошке услове за ово доба године.

У случајевима када је загађење амбијенталног ваздуха значајније, Градски завод за јавно здравље Београд путем медија даје препоруке за понашање грађана, поготово најосетљивијих група становника у градској средини (деца, стари, особе за хроничним обољењима респираторног или кардиоваскуларног система).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351