Квалитет ваздуха у Београду - јануар 2017.

Београд ваздухМрежу мерних станица Градског завода за јавно здравље Београд за систематско праћење квалитета ваздуха на територији Београда чини 18 мерних места (од којих су на 5 постављене аутоматске мерне станице). Поред локалне мреже, 4 аутоматске мерне станице којима управља Градски завод за јавно здравље Београд припадају државној мрежи.

Постојање аутоматских мерних станица, опремљених мерним уређајима за континуално праћење квалитета ваздуха, омогућава пренос података у реалном времену и континуално праћење епизодних загађења.

Праћење квалитета ваздуха обухвата мерења концентрације сумпор диоксида, чађи, азот диоксида, суспендованих честица ПМ10, суспендованих честица ПМ2,5, угљен моноксида, приземног озона, тешких метала и бензо(а)пирена у суспендованим честицама, бензена и његових деривата, таложних материја.

Добијени резултати испитивања квалитета ваздуха на територији Београда се упоређују са вредностима датим Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
Највећа загађења ваздуха се региструју на мерним местима у близини великих саобраћајница, а у зимском периоду, и у подручјима где је велики број котларница и индивидуалних ложишта.

Према резултатима последњих мерења нивоа загађујућих материја, на поменутим мерним местима је констатовано повећање концентрација одређених загађујућих материја- доминантно азот диоксида и суспендованих честица ПМ10, што је очекивани налаз с обзиром на изворе емисије и карактеристичне метеоролошке услове за ово доба године.

У случајевима када је загађење амбијенталног ваздуха значајније, Градски завод за јавно здравље Београд путем медија даје препоруке за понашање грађана, поготово најосетљивијих група становника у градској средини (деца, стари, особе за хроничним обољењима респираторног или кардиоваскуларног система).

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351