Градски завод за јавно здравље Београд и СЗО одржали прву TEACH-VIP радионицу превенције повређивања у републици Србији

Превенција повреда 2017Градски завод за јавно здравље, Београд је 16 и 17.маја године, у хотелу Србија, у Београду,  у сарадњи са Светском здравственом организацијом  (СЗО) одржао дводневну радионицу на тему превенције и контроле повређивања (TEACH VIP) намењену едукаторима и стручњацима из области превенције повреда и промоције здравља, прву радионицу ове тематике на територији Републике Србије.

TEACH-VIP представља тренинг програм који се састоји из више модула о превенцији и контроли повређивања, развијен уз помоћ глобалне мреже стручњака из области превенције повреда, који се може применити на широк аудиторијум. Курс је намењен изградњи капацитета у превенцији насиља и повреда у државама чланицама СЗО, и представља један од алата СЗО за подршку националној примени Резолуције EUR/RC55/R9 о превенцији повреда у Европи.

превенција повредаПовреде дуги низ година представљају изузетно значајан јавно-здравствени проблем на глобалном нивоу. Према подацима СЗО, сваке године у свету око 5,8 милиона људи изгуби живот услед последица намерног или ненамерног повређивања, док више десетина милиона бива лакше или теже поређено. Процењено је да на сваку повреду са смртним исходом долази око 30 хоспитализација, 300 пријема у хитне службе и хиљаде оних који помоћ траже код изабраних лекара или се сами збрињавају. Слично већини земаља, повреде се у Србији налазе међу пет водећих узрока превременог умирања, док  у дечијој  популацији оне  представљају  водећи урок смрти - сваки трећи смртни исход у предшколском  (1-6 год.) и сваки други смртни исход у школском узрасту (7-19 год.) настаје услед повреда.

Циљ TEACH VIP радионица јесте изградња и унапређење капацитета здравственог система, с обзиром да здравствени сектор треба да има водећу улогу у координацији мултисекторских активности на превенцији повреда, као водећег узрока смрти и неједнакости, што је и наглашено у Европској политици Здравље 2020.     

Одржана TEACH VIP радионица јачања капацитета у области превенције намерног и ненамерног повређивања имала је за циљ да кроз принцип "едукације едукатора" повећа број јавно здравствених стручњака  у Републици Србији који ће стечено знање моћи да примене и даље шире у оквиру локалних заједница. Радионици су, поред представника СЗО и ГЗЗЈЗ Београд, присуствовали представници центара за промоцију здравља института и завода за јавно здравље из различитих делова Републике Србије.

Првог дана учесници су током предавања упознати са основним принципима и садржајем TEACH VIP програма, као и основним модулима које се односе на главне принципе превенције повређивања, информационе системе о повредама, као  и са специфичним аспектима најчешћих видова повређивања, попут саобраћајног трауматизма и повреда у дечијем узрасту. Представљен им је Европски извештај о превенцији повреда код деце као и Глобални и Европски извештај о стању безбедности на путевима СЗО.

превенција повреда

Предавачи ГЗЗЈЗ Београд, су учесницима пружили генерални увид у начин и проблеме евидентирања повреда у Републици Србији, као и могућности унапређења истог. Представљена је ситуација безбедности саобраћаја на путевима у нашој земљи, као и величина проблема повређивања деце у Србији са приказом предузетих и планираних активности на овом пољу.

Учесници су имали прилику да се упознају и са најновијом базом података СЗО Who European Health Information Gateway (https://gateway.euro.who.int/en/)

Другог дана радионице учесницима су представљени напредни модули повређивања деце до пет година старости и развоја националне политике, и упознати су са Европским акционим планом превенције злостављања и занемаривања деце. Последњи део обуке односио се на лекције намењене обнављању и унапређивању знања самих едукатора о начину држања едукација, презентовања материјала и о стиловима учења, односно врсти аудиторијума са којом се могу сусрести или су се већ сусретали у свом раду.

превенција повреда

Сви представљени модули имали су за циљ да учеснике, поред унапређења њиховог знања, упознају и са начином презентовања материјала слушаоцима и да им дају алат, податке и смернице за њихов даљи рад у едукацији на пољу превенције повреда.
Један од закључака радионице био  је да више превентивних активности  треба посветити  и другим видовима ненамерног повређивања попут падова, тровања, утапања, опекотина и сл, са даљим радом на спровођењу превентивних активности када је у питању саобраћајни трауматизам и насиље над децом.

Одржана радионица само је једна у низу многобројних активности које ће у наредном периоду спроводити Центар за промоцију здравља Градског завода за јавно здравље Београд, као Колаборативни центар СЗО за превенцију повређивања и промоцију безбедности.

Превенција повреда

 

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351