Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i SZO održali prvu TEACH-VIP radionicu prevencije povređivanja u republici Srbiji

Превенција повреда 2017

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd je 16 i 17.maja godine, u hotelu Srbija, u Beogradu,  u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom  (SZO) održao dvodnevnu radionicu na temu prevencije i kontrole povređivanja (TEACH VIP) namenjenu edukatorima i stručnjacima iz oblasti prevencije povreda i promocije zdravlja, prvu radionicu ove tematike na teritoriji Republike Srbije.

TEACH-VIP predstavlja trening program koji se sastoji iz više modula o prevenciji i kontroli povređivanja, razvijen uz pomoć globalne mreže stručnjaka iz oblasti prevencije povreda, koji se može primeniti na širok auditorijum. Kurs je namenjen izgradnji kapaciteta u prevenciji nasilja i povreda u državama članicama SZO, i predstavlja jedan od alata SZO za podršku nacionalnoj primeni Rezolucije EUR/RC55/R9 o prevenciji povreda u Evropi.

превенција повреда

Povrede dugi niz godina predstavljaju izuzetno značajan javno-zdravstveni problem na globalnom nivou. Prema podacima SZO, svake godine u svetu oko 5,8 miliona ljudi izgubi život usled posledica namernog ili nenamernog povređivanja, dok više desetina miliona biva lakše ili teže poređeno. Procenjeno je da na svaku povredu sa smrtnim ishodom dolazi oko 30 hospitalizacija, 300 prijema u hitne službe i hiljade onih koji pomoć traže kod izabranih lekara ili se sami zbrinjavaju. Slično većini zemalja, povrede se u Srbiji nalaze među pet vodećih uzroka prevremenog umiranja, dok  u dečijoj  populaciji one  predstavljaju  vodeći urok smrti - svaki treći smrtni ishod u predškolskom  (1-6 god.) i svaki drugi smrtni ishod u školskom uzrastu (7-19 god.) nastaje usled povreda.

Cilj TEACH VIP radionica jeste izgradnja i unapređenje kapaciteta zdravstvenog sistema, s obzirom da zdravstveni sektor treba da ima vodeću ulogu u koordinaciji multisektorskih aktivnosti na prevenciji povreda, kao vodećeg uzroka smrti i nejednakosti, što je i naglašeno u Evropskoj politici Zdravlje 2020.     

Održana TEACH VIP radionica jačanja kapaciteta u oblasti prevencije namernog i nenamernog povređivanja imala je za cilj da kroz princip "edukacije edukatora" poveća broj javno zdravstvenih stručnjaka  u Republici Srbiji koji će stečeno znanje moći da primene i dalje šire u okviru lokalnih zajednica. Radionici su, pored predstavnika SZO i GZZJZ Beograd, prisustvovali predstavnici centara za promociju zdravlja instituta i zavoda za javno zdravlje iz različitih delova Republike Srbije.

Prvog dana učesnici su tokom predavanja upoznati sa osnovnim principima i sadržajem TEACH VIP programa, kao i osnovnim modulima koje se odnose na glavne principe prevencije povređivanja, informacione sisteme o povredama, kao  i sa specifičnim aspektima najčešćih vidova povređivanja, poput saobraćajnog traumatizma i povreda u dečijem uzrastu. Predstavljen im je Evropski izveštaj o prevenciji povreda kod dece kao i Globalni i Evropski izveštaj o stanju bezbednosti na putevima SZO.

превенција повреда

Predavači GZZJZ Beograd, su učesnicima pružili generalni uvid u način i probleme evidentiranja povreda u Republici Srbiji, kao i mogućnosti unapređenja istog. Predstavljena je situacija bezbednosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji, kao i veličina problema povređivanja dece u Srbiji sa prikazom preduzetih i planiranih aktivnosti na ovom polju.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa najnovijom bazom podataka SZO Who European Health Information Gateway (https://gateway.euro.who.int/en/)

Drugog dana radionice učesnicima su predstavljeni napredni moduli povređivanja dece do pet godina starosti i razvoja nacionalne politike, i upoznati su sa Evropskim akcionim planom prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Poslednji deo obuke odnosio se na lekcije namenjene obnavljanju i unapređivanju znanja samih edukatora o načinu držanja edukacija, prezentovanja materijala i o stilovima učenja, odnosno vrsti auditorijuma sa kojom se mogu susresti ili su se već susretali u svom radu.

превенција повреда

Svi predstavljeni moduli imali su za cilj da učesnike, pored unapređenja njihovog znanja, upoznaju i sa načinom prezentovanja materijala slušaocima i da im daju alat, podatke i smernice za njihov dalji rad u edukaciji na polju prevencije povreda.
Jedan od zaključaka radionice bio  je da više preventivnih aktivnosti  treba posvetiti  i drugim vidovima nenamernog povređivanja poput padova, trovanja, utapanja, opekotina i sl, sa daljim radom na sprovođenju preventivnih aktivnosti kada je u pitanju saobraćajni traumatizam i nasilje nad decom.

Održana radionica samo je jedna u nizu mnogobrojnih aktivnosti koje će u narednom periodu sprovoditi Centar za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, kao Kolaborativni centar SZO za prevenciju povređivanja i promociju bezbednosti.

Превенција повреда

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351