Svetski dan zdravlja 2023 – 7. april

svetski dan zdravljaJEDNAKOST U ZDRAVLJU – ZDRAVLJE ZA SVE

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ove godine obeležava 75 godina rada na unapređenju javnog zdravlja. Slogan obeležavanja Svetskog dana zdravlja je ponovo „Zdravlje za sve“, u znak podsećanja na ono zbog čega je ova organizacija i osnovana – da radi na promociji i očuvanju zdravlja širom sveta, da se stara o onima čije je zdravlje posebno ugroženo, kako bi svi i svuda mogli da dostignu najviši nivo zdravlja i blagostanja.

Da bi zdravlje za sve postalo stvarnost, potrebno je promeniti mnogo toga na nivou pojedinaca i zajednica, kao i na nivou država u celini. Ljudi mogu biti u centru odluka o zdravlju i uticati na zdravstvene ishode tek onda kada se obezbedi njihovo informisano i aktivno učešće u donošenju tih odluka. Pojedinci, porodice i zajednice moraju biti osnaženi i ohrabreni da povećaju svoje društveno učešće, kao i brigu o sopstvenom zdravlju i zdravlju zajednice.

SZO poručuje da se uspeh mora meriti blagostanjem ljudi i zdravim okruženjem. U tom smislu, apeluje se na države članice da se preorijentišu sa ekonomija vođenih profitom i onih koje za posledicu imaju zagađenje životne sredine, na ekonomije vođene pravednošću i blagostanjem. Kako bi se povećali preko potrebni javni prihodi, SZO preporučuje povećanje taksi, odnosno poreza na proizvode koji imaju negativan uticaj na zdravlje populacije, kao što su: duvan, alkohol, dodatni šećer i fosilna goriva. Uz to, samo zdravo životno okruženje može promeniti živote ljudi.
 
svetski dan zdravlja 2023.

Zdravlje za sve podrazumeva da svi ljudi imaju dobro zdravlje i ispunjen život u mirnom, stabilnom i održivom svetu. S obzirom da je pravo na zdravlje osnovno ljudsko pravo, svako mora imati pristup zdravstvenim uslugama koje su mu potrebne, bez obzira gde živi i kakve su mu finansijske mogućnosti. Međutim, u svetu u kome živimo, 30% populacije nije u mogućnosti da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama. Skoro dve milijarde svetske populacije se suočava sa ogromnim troškovima za zdravstvenu zaštitu, koji dovode do njihovog osiromašenja, sa izrazitom nepravednošću prema onima koji žive u najugroženijim sredinama.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i zdravstveni sistemi zasnovani na primarnoj zdravstvenoj zaštiti su rešenja koja SZO zagovara već decenijama i za čiju delotvornost postoje brojni dokazi. Odgovornost je na kreatorima zdravstvenih politika i njihovoj posvećenosti ulaganju u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost, koja podrazumeva da svi građani mogu da pristupe zdravstvenim uslugama bez finansijskih poteškoća, odnosno kroz stvaranje sistema zdravstvene zaštite koji ljudima pruža jednake mogućnosti da dostignu najviši mogući nivo zdravlja. Na ovaj način se postiže finansijska zaštita, „izvlače“ ljudi iz začaranog kruga siromaštva, promoviše dobrobit porodica i zajednica, ublažavaju javnozdravstvene krize u situacijama globalnih pretnji po zdravlje. Sve države članice Ujedinjenih nacija saglasile su se da će raditi na univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi se do 2030. godine dostigli Ciljevi održivog razvoja.

Kvalitetna, dostupna i pristupačna primarna zdravstvena zaštita je najdelotvorniji i najisplativiji način da se zdravstvene usluge približe ljudima. Pri tome, ona mora da dosegne i angažuje i one sa najvećim, a često neprepoznatim potrebama, u svim starosnim kategorijama. Zbog toga je važno da primarna zdravstvena zaštita uvažava principe pravičnosti, rodne senzitivnosti i zasnovanosti na pravima, u svakodnevnim aktivnostima pružanja zdravstvenih usluga i kroz specifične programe, namenjene posebno osetljivim grupama.
 
szo dan zdravlja

Podaci i projekcije o kretanju radne snage u zdravstvenim sistemima širom sveta upozoravaju da se u periodu od 2023. do 2030. godine očekuje nedostatak deset miliona zdravstvenih radnika. Za dalji napredak ka zdravlju za sve, potrebni su kvalifikovani zdravstveni radnici, ulaganja u njihovo obrazovanje i otvaranje novih radnih mesta za zdravstveni sektor. Takođe, važno je obavezati druge sektore društva da sistematski vode računa o zdravlju i implikacijama svojih odluka, kako bi izbegli štetne uticaje i poboljšali zdravlje stanovništva. Najzad, potrebno je jačati saradnju sa civilnim sektorom i omogućiti mu da učestvuje u kreiranju javne politike i praćenju napretka u postizanju zdravlja za sve.

Šta svako od nas može da uradi za svoje zdravlje?

   ♦ Pravilno se hranite! Ne preskačite obroke, vodite računa o izboru namirnica i načinu njihove pripreme. Održavajte poželjnu telesnu težinu.
   ♦ Budite fizički aktivni svakog dana!
   ♦ Recite NE duvanu! Budite zagovornik okruženja bez duvanskog dima.
   ♦ Ograničite unos alkoholnih pića!
   ♦ Družite se!
   ♦ Redovno kontrolišite svoje zdravlje kod svog izabranog lekara.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351