20 godina akreditacije laboratorije za ispitivanje

20 godina akreditacije   latAkreditaciono telo Srbije (ATS) je 28. juna 2022. godine, u „mts Dvorani“ u Beogradu, organizovalo proslavu povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji, kada je pre 22 godine donet prvi sertifikat o akreditaciji.Ovo je bila i prilika da se obeleži i proslavi Svetski dan akreditacije, koji se na globalnom nivou proslavlja 9. juna, datum koji su zajednički ustanovili ILAS (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i  IAF (Međunarodni forum za akreditaciju), kroz promociju akreditacije iz aktuelnu temu a ona glasi: Akreditacija: Održivost u ekonomskom rastu i životnoj sredini koja ima za cilj da skrene pažnju na to kako akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti pružaju globalna rešenja za pitanja od opšteg značaja, kao što su održivost u ekonomskom rastu i zaštita životne sredine.

Svečanosti u “mts Dvorani” prisustvovali su predstavnici ministarstava Vlade Republike Srbije, predstavnici državnih institucija i univerziteta, uvaženi gosti iz regiona, članovi organa i tela ATS-a, članovi tehničkih komiteta ATS-a, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ocenjivači i eksperti kao i eksperti za odlučivanje.

akreditacija 2022.
Centralni deo proslave odnosio se na segment „20 godina sa nama“ i tom prilikom je posebna pažnja ukazana akreditovanim telima koja su pre tačno 20 godina dobila prvi sertifikat o akreditaciji, među kojima je i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Državni sekretar Ministarstva privrede, Milan Ljušić, je uručio zahvalnice i plakete, odajući na taj način priznanje za dugogodišnju saradnju akreditovanim telima (slika: Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite Dr sc med Vesna Slepčević prima Zahvalnicu u ime Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd)

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351