Примена превентивних мера смањује број повреда

Судар БеоградПовреде и тровања представљају велики проблем савременог друштва. Трауматизам је у порасту и за собом оставља бројне последице у виду високог морталитета, инвалидности изгубљених година животаи и високих материјалних трошкова. Повреде се дешавају у кући, спорту, саобраћају, на послу, у пољопривреди, школи, у урбаним и руралним срединама, а повређени могу бити сви: деца, стари и радно активно становништво.

Применом програма превентивних мера за смањење трауматизма, на свим нивоима постигли би се велики успеси и ова епидемија би се свела у мање размере.

Већина мера превенције трауматизма базирана је на моделу Haddons-овог матрикса, (WHO) који има више нивоа превенције. Примарна превенција (prevent) секундарна (event) и терцијарна (post event). На наведеним табеларним приказима ефекта благовремене примене прентивних мера, види се проценат потенцијално спасених живота, уколико се примене одређене превентивне мере, као и добијена уштеда у односу на уложена средства за превенцију. Уз координацију завода и института за јавно здравље, као и уз подршку Министарства здравља Републике Србије и локалних власти, и уз активну партиципацију удружења грађана и других невладиних организација, спровођење превенције повређивања би дало позитивне ефекте.

Трауматизам повреде

Приказ потенцијално спасених живота применом Haddonsovog матрикса

Врста повреде Проценат потенцијално сачуваних живота по једној години Ефикасне интервенције
Саобраћајне незгоде 54% Брзина, путеви, алкохол, кагице, појасеви, седишта за децу, ХМП
Тровања 94% Регулатива, сигурносни затварачи, безбедно чување, мрежа центара за тровања
Падови 51% Безбедни услови у кући, местима за игру, безбедни производи, стандард заштите на раду, обука старих за одржавање равнотеже
Утапање 90% Ограда водених површина, обука непливача, спасиоци, справе за плутање на води
Пожари 87% Детeктори дима, сигурносна изолација, безбедна грејна тела, едукација за прву помоћ код опекотина
Самоповређивање 60% Ограничен приступ оружју, пестицидима, лековима, откривање ризичних група, смањење сиромаштва и друштвене изолације
Интерперсонално насиље 89% Обука родитеља, ППС, здравствених радника у детекцији насиља, законодавство, смањење приказивања насиља у мас медијима

Трауматизам повреде

 

Више о овј теми погледајте на следећем линку.

Мр сц. мед. др Милена Пауновић

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351